HlidatPlatnost($GLOBALS["hlidatplatnost"]); $GLOBALS["clanek"]->NactiClanky($GLOBALS["pocetclanku"],$odclanku); for ($pom=0;$pom<$GLOBALS["clanek"]->Ukaz("pocetclanku");$pom++): // urceni pozadovane varianty sablony if ($GLOBALS["clanek"]->Ukaz("typ_clanku")==2): // 1 - standardni, 2 - kratky $rs_typ_clanku="kratky"; // urceni pozadovane varianty sablony else: $rs_typ_clanku="nahled"; // urceni pozadovane varianty sablony endif; if ($GLOBALS["clanek"]->Ukaz("priority")==255) { // volani sablony // echo "SANTA:".$GLOBALS["clanek"]->Ukaz("tema_id")."
"; if ($GLOBALS["clanek"]->Ukaz("sablona")==""): // chybova hlaska: Chyba při zobrazování článku číslo xxxx! Systém nemůže nalézt odpovídající šablonu! echo "

".RS_IN_ERR1_1." ".$GLOBALS["clanek"]->Ukaz("link")."! ".RS_IN_ERR1_2."

\n"; else: include($GLOBALS["clanek"]->Ukaz("sablona")); // vlozeni sablony; pozor, musi byt povoleno vice-nasobne vlozeni sablony endif; } $GLOBALS["clanek"]->DalsiRadek(); // prechod na dalsi radek endfor; // navigacniho menu if ($GLOBALS["strankovani"]==1): // vypocet mnozstvi rotaci $celkem_cla=$GLOBALS["clanek"]->CelkemClanku(); if ($GLOBALS["pocetclanku"]>0): $pocet_str=ceil($celkem_cla/$GLOBALS["pocetclanku"]); else: $pocet_str=ceil($celkem_cla/10); // defaultni mnozstvi clanku na str. 10 endif; // sestaveni listy if ($pocet_str>1): echo "

\n"; // index echo "".RS_IN_IDX.""; // akt. rozmezi echo " | ".($odclanku+1)."-".($odclanku+$GLOBALS["pocetclanku"]); // predchozi if ($GLOBALS["strana"]>1): echo " | ".RS_IN_PRED.""; endif; // nasledujici if ($GLOBALS["strana"]<$pocet_str): echo " | ".RS_IN_NASL.""; endif; // celkovy pocet echo " | ".RS_IN_CELKEM_1." ".$celkem_cla." ".RS_IN_CELKEM_2; echo "
\n"; echo "
\n"; endif; endif; } if (!isset($GLOBALS["akce"])): // zjisteni povoleneho poctu clanku pro index.php stranku $pocetclanku=NactiConfigProm('pocet_clanku',0); // zjisteni nastaveni funkce strankovani hl. stranky $strankovani=NactiConfigProm('povolit_str',0); // overeni stavu sluzby na hlidani platnosti clanku $hlidatplatnost=NactiConfigProm('hlidat_platnost',0); $vzhledwebu->UlozPro("title","zaujímavosti, názory, polemika, Rimavská Sobota"); $vzhledwebu->hlavnistranka=1; // aktivuje nastaveni hlavni stranka $vzhledwebu->hlavnistranka=1; // aktivuje nastaveni hlavni stranka // standardni zobrazeni $vzhledwebu->Generuj(); HlavniBlok(); $vzhledwebu->Generuj(); else: $vzhledwebu->Generuj(); ObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku // volba akce switch($GLOBALS["akce"]): case "verze": Verze(); break; case "temata": ShowTopics(); break; case "linky": ShowLinks(); break; case "statistika": ShowStatistics(); break; endswitch; KonecObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku $vzhledwebu->Generuj(); endif; ?>