Hlavn strnka   |   Nov Rimava   |   Aukcie   |   Pravidl   |   Katalg firiem   |   Inzercia
Rimavu ta: 3 udia
sipka   Témy-rubriky
Názory - Vox populi
Správy z regiónu
Politika
Kultúra
Policajné správy
Zdravie
Školstvo
Životné prostredie
Iné
Nezaradené
Sobotské osudy
Archív športu
sipka   Najnovšie aukcie
NOKIA 6300
Kombinovaná chladnièka
MicroSD karta
Bluetooth headset
sipka   Regionálne televízie
sipka   Partner
sipka   Odkazy

aukcie

Kastamed

DG

Turistick ubytova

SMS-Brana.SK - Alternativa v zasielani SMS a MMS. Moznost integracie do Vasich aplikacii zadarmo. Moznost zasielat sponzorovane SMS zadarmo.
sipka   Vyh¾adávanie
Google
Bozi Dar
sipka   Napíšte nám !
Napíšte do "Rimavy" svoj názor, okomentujte udalosti. Pošlite zaujímavé foto, pode¾te sa o myšlienky. Napíšte nám o svojom probléme, pochvá¾te dobré. Vaše príspevky radi na
www.rimava.sk
zverejníme. Na "Rimave" môže by redaktorom každý.
sipka   Reklama

Kašèák sa rozhodol doèasne odloži kopaèky

Vydané dňa 11. 01. 2008

Rastislav Kasèák Skúsený obranca odchádza za prácou do Holandska

Rastislav Kašèák (MFK Rimavská Sobota) sa rozhodol da futbal na ved¾ajšiu ko¾aj a ís pracova do zahranièia. „Oznámil som v klube definitívne, že konèím. Aj keï to vo mne lomcuje. Poèúvam z každej strany, aby som to ešte pol roka potiahol. Tak som sa však rozhodol a stojím si za tým. Budúcnos ukáže, èi to bol správny krok, alebo nie,“ povedal pre Rimava.sk dvadsadeväroèný futbalista, ktorý priznáva, že sa rozhodoval ve¾mi ažko.

Rastislav Kasèák Odchovanec bardejovského futbalu má namierené do zahranièia. Do Holandska ale neodchádza hra futbal. „Moja najbližšia budúcnos bude spojená s prácou v zahranièí. Rozhodoval som sa zarobi si v zahranièí. Futbal som hrával dvadsa rokov a nie je jednoduché s ním skonèi zo dòa na deò. Vyskytli sa však niektoré veci a vyriešil som to tak, že na rok odídem do zahranièia. Èo však bude o pol roka, alebo o tri mesiace, nie je nateraz isté,“ vyjadril sa Kašèák, ktorý sa do zimnej prípravy s rimavskosobotským mužstvom nezapojil.

Tvrdí, že futbalu nedáva zbohom definitívne. „Potrebujem zarobi nejaké peniaze. Futbalom som sa živil od devätnástich rokov, vždy to bolo také plátanie dier a obavy z toho, èi budú peniaze, alebo nebudú, èi ich dostanem naèas. Dá sa však poveda, že v Rimavskej Sobote mi vyplatili do koruny všetko, aj keï niekedy výplaty meškali. Založil som si v minulom roku rodinu a rozhodol som sa, že chcem ma urèitý èas finanènú stabilitu. Idem do rizika vo vzahu k tomu, èi som urobil správny krok. S futbalom ešte nekonèím,“ vysvet¾uje.

Rastislav Kašèák podstúpil na jeseò operáciu (triesla), po ktorej si už v ïalšom priebehu jesennej èasti súaže nezahral. „Po operácii triesiel cítim sám, že to nie je bohvieako dobré. Aj keï som skúšal v Bardejove hra futbal, mal som s tým problémy. Možno aj kvôli tomuto zraneniu som sa rozhodol, že na urèitý èas futbal „odložím“ bokom. Nechcem teraz hovori o tom, že ide o úplný koniec môjho futbalového života“.

Kašèák si zahral za Bardejov najvyššiu slovenskú súaž, legionársky chlebík si vyskúšal v HFK Olomouc. V Rimavskej Sobote pôsobil od jarnej èasti súažného roèníka 2005/2006.
| Komentre: 3 | Informačn e-mailVytlačiť člnok
| Rimava.sk

sipka   Športové správy
sipka   Zaujmav vide
Zo sae MS vodiov malotraktorov

Video Perex Rimava.SKSlavoj Hruka z Odian zvtazil v benznovej kategrii


riepky z ATRIUM ART 2008

Video Perex Rimava.SK4. rocnk festivalu divadla a hudbyAutomax Power Fest

Video Perex Rimava.SKPreteky v zrchlen
Bokovce 2008Hidi Miki

Video Perex Rimava.SKMotocyklov kaskadr
Mestsk kamerov systm

Video Perex Rimava.SKVandalizmus v meste
Odianske serpentny

Video Perex Rimava.SKRally Oždianske serpentíny

Vetky vide z archvu