No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Cerová vrchovina slávi 30 rokov od svojho vyhlásenia za chránenú krajinnú oblasť

Cerová vrchovina slávi tento rok svoje 30. výročie od vyhlásenia za chránenú krajinnú oblasť. Pri tej príležitosti sa vo štvrtok, 14. marca o 15:00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy s názvom 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine.Výstava pripravená pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina predstaví nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote. Výstava potrvá do 9. mája 2019.

Vyhláškou Ministerstva kultúry z októbra 1989 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina na pôvodnej výmere 16 280 ha, ktorá sa nachádza na juhu stredného Slovenska v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. V roku 2000 boli hranice územia upravené a rozloha CHKO sa zväčšila na 16 771 ha. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany, vyšší, 4. a 5. stupeň ochrany platí v maloplošných chránených územiach, napríklad v Národných prírodných rezerváciách Pohanský hrad, Ragáč, Šomoška, Prírodnej pamiatke Jalovské vrstvy a v Národnej prírodnej pamiatke Kostná dolina. Cerová vrchovina je známa svojím vulkanickým reliéfom, ktorý však predstavuje menej ako 10 percent plochy, ostatnú časť tvoria pieskovce. V území sa stretávajú panónske a karpatské prvky, a tak tu môžeme vidieť teplo a suchomilné biotopy a na ne viazané druhy rastlín a živočíchov, ale v chladnejších polohách sú zastúpené aj niektoré podhorské a horské druhy.

Návštevníci budú môcť prostredníctvom fotografií, textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha ochrana tohto územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce generácie.

Zdroj: Eva Belanová (Správa CHKO Cerová vrchovina), Monika Gálffyová (GMM) FOTO: archív Lenka Papáčová


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross