No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Keď sa učitelia učia – Učitelia Súkromnej SOŠ na zahraničných stážach a mobilitách

19. apríla 2018 |  | 

V rámci diseminácie projektu Erasmus + sa učitelia a majstri odborného výcviku SSOŠ – MSZKI spolu s novým zriaďovateľom Zoltánom Greksom v piatok, 6. apríla, zúčastnili pracovného stretnutia v Hoteli Miraj Resort****. Otvorila ho projektová manažérka Mgr. Tímea Danková. Učitelia, ktorí sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest – mobilít v rámci projektu Medzinárodný učiteľ, vyhodnotili projektovú činnosť za tento školský rok a oboznámili kolegov podrobnejšie s jednotlivými projektami.

Mobility v Taliansku, v meste Soverato, sa zúčastnil zástupca školy, projektový manažér PaedDr. Norbert Ádám. Jeho prezentácia bola zameraná na prípravu projektov a projektový manažment. PhDr. Marianna Boršová a Mgr. Jana Stieranková sa vo svojich prezentáciách venovali kateringu, gastronómii a cestovnému ruchu v okolí Barcellona Pozzo di Gotto na Sicílii a konceptu talianskeho aperitiva.

Ing. Emma Paulinier sa v Lyone zúčastnila intenzívneho kurzu francúzštiny. V budúcnosti plánujeme vyučovať aj tento jazyk, pretože je to jedna z podmienok, aby sa škola mohla zúčastniť mobilít vo Francúzsku. Ovládanie francúzskeho jazyka otvorí žiakom nové možnosti odborného výcviku v krajine originálnej a inšpiratívnej francúzskej gastronómie.

Mgr. Lukáš Hlaváč sa v meste Braga v Portugalsku zúčastnil kurzu zameraného na zdravý životný štýl a predchádzanie obezity. Okrem odbornej témy prezentoval aj zaujímavé oblasti cestovného ruchu. Mgr. Tímea Danková v meste Frenburg v Nemecku študovala kooperatívne vyučovanie v OVP. Všetky mobility projektu Medzinárodný učiteľ predstavujú pre školu zvýšenie kvality vyučovania.

Majsterky odborného výcviku Bc. Katarína Medeová, Bc. Katarína Szaboóová a Soňa Šajátová absolvovali spolu so svojimi žiakmi kurz prípravy talianskych jedál v rámci projektu Medzinárodný žiak. Svoje skúsenosti z kurzu na odbornej škole v Agliano Terme a Asti využívajú denne na odbornom výcviku a teraz vo svojej prezentácii predstavili piemontskú kuchyňu podrobnejšie aj kolegom.

Riaditeľka školy Mgr. Gizela Kubačková zhodnotila projekty a vysoko vyzdvihla snahu učiteľov zdokonaľovať sa a rozširovať svoje poznatky. Jej poďakovanie patrilo všetkým, lebo bez podpory kolegov, bez aktívneho prispenia každého člena z učiteľského zboru by sa len ťažko dali absolvovať mobility za plnej prevádzky počas školského roka. Ako poďakovanie za prácu všetkých čakal príjemný pobyt v hotelovom wellnesse. Neformálne teambuildingové aktivity vystriedala spoločná večera, ktorá bola krásnou bodkou za pracovným i voľným programom.

V apríli nás čaká ešte jedna mobilita v španielskej Malage. Okrem osvedčenej siete reštaurácií, kde budú praxovať žiaci hotelovej akadémie, tento raz máme aj nové pracoviská. Prvýkrát v histórii školy odídu na mobilitu aj kaderníci so svojou majsterkou Mgr. Alžbetou Bónovou, aby spoznali nové trendy v účesovej tvorbe. Držíme im palce, aby ich pobyt bol taký inšpirujúci, ako boli predchádzajúce mobility. Viac na www.ssosrs.sk.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Reklamný článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross