No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Z grantového programu miestnej akčnej skupiny Malohont podporia 13 projektov

11. júna 2010 |  | 

O podpore trinástich projektov v celkovej sume 16 600 eur rozhodol začiatkom týždňa výbor miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorý schválil výsledky hodnotenia projektov výberovej komisie. Rimava.sk informovala manažérka MAS Malohont Miroslava Kubaliaková.

.

.
Ako uviedla, z 27 projektov, ktoré v stanovenom termíne predložili občianske združenia, školy, cirkevné organizácie a aktívne skupiny občanov, postúpilo do ďalšieho hodnotenia 25. Dva projekty boli z hodnotenia vylúčené po administratívnej kontrole kvôli nesplneniu podmienok grantového programu MAS.

Výberová komisia MAS hodnotila projekty systémom prideľovania bodov podľa vopred stanovených bodovacích kritérií, pričom každý člen komisie hodnotil individuálne každý projekt. Z jednotlivých hodnotení bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie. V ňom sa komisia vzhľadom na dosiahnuté body, podmienky výzvy a celkovú sumu, ktorá bola k dispozícii musela rozhodnúť, ktoré projekty podporí v plnej sume, v zníženej sume a ktoré nepodporí. Nakoniec odporučila podporiť 13 projektov, ktoré Výbor MAS po prehodnotení schválil.

Medzi podporenými projektmi sú prezentačné aktivity žien zo Striežoviec, kultúrne podujatia v Klenovci, Kokave nad Rimavicou, Ožďanoch a Veľkých Teriakovciach, výstava koní v Lehote nad Rimavicou i výstava drobných zvierat v Čerenčanoch, denný tábor pre deti v Hnúšti či fotosúťaž spojená s vydaním turistického sprievodcu. Okrem toho bude v rámci podporených projektov vybudovaný prístrešok nad zdrojom pitnej vody v Babinci, pódium v obci Drienčany, ekodomček zo slamy, hliny a dreva v Rimavskom Brezove a čiastočne bude zrekonštruovaná drevená zvonica v Papči.

Zdroj: M. Kubaliaková, MAS Malohont


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross