No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V Tisovci rozšírili kamerový systém, najväčší vplyv na bezpečnostnú situáciu má zloženie obyvateľstva a sociálna situácia

Foto ilustračné.

TISOVEC – Na bezpečnostnú situáciu v Tisovci majú najväčší vplyv dva faktory, a to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia obyvateľstva v Tisovci a v mestskej časti Rimavská Píla. Uviedol to Ján Barto, zastupujúci náčelník mestskej polície.

„Všetci vieme, aká je u nás situácia so zamestnanosťou, ktorá sa v poslednom čase nezlepšuje a mnohí obyvatelia musia za prácou dochádzať, čo spôsobuje znižovanie počtu obyvateľov mesta. Zamestnanosť v meste a sociálna situácia vplýva na kriminalitu v meste. Preto je nutné neustále posilňovať bezpečnosť občanov, či už priamou prítomnosťou mestských policajtov, alebo miestnou občianskou hliadkou,“ informoval Barto v správe o činnosti MsP za rok 2022.

Článok pokračuje pod reklamou


Medzi lokality, ktoré mestskí policajti kontrolujú denne, zaradil Námestie Dr. Clementisa, priestor pred základnou školou, autobusová stanica, malá železničná stanica, športový areál, park a okolie budovy SMT s. r. o., Sokolovňa, ulica Partizánska, Srdiečko, Šťavica, pod múrom na ulici Hviezdoslavovej, okolie katolíckeho kostola, Podhradová ulica, Sládkovičova ulica, Jozeffyho ulica, Rimava – Kolkáreň - “Plecháč“, Rimavská Píla, osada, Ľajtmanka, športový areál Rimavská Píla, okolie okolo cintorínov a chatová oblasť Bánovo a Rejkovo pri vleku.

„Toto sú lokality, ktoré musí MsP prakticky každý deň v dobe služby kontrolovať, pretože tu bývajú neprispôsobivé osoby, alebo sa tu rôzne osoby schádzajú a dochádza k rušeniu verejného poriadku a znečisťovaniu verejných priestranstiev,“ uviedol zastupujúci náčelník MsP.

V dňoch, kedy sa vydávajú sociálne dávky, MsP vykonáva služby v 12 hodinových smenách, od 07.00 hod. do 19.00 hod. „Okrem kontroly verejných priestranstiev vykonáva MsP i kontrolu samotnej pošty. A to znova na žiadosť pracovníčok pošty. Tu sa zhromažďujú osoby, ktoré si preberajú rôzne dávky. A keď prídu viacerí s početnými deťmi, je tam veselo. Preto tieto osoby MsP z pošty vykazuje von z budovy pošty, aby mohli riadne prebiehať poštové služby,“ uviedol Barto.

Ako pozitívum vníma rozšírenie kamerového systému o ďalších 9 kamier. „Čiastočne sa tak zefektívni práca MsP Tisovec ako aj zabezpečí lepšia bezpečnosť pre obyvateľov mesta Tisovec,“ informoval s tým, že 37 kamier je v Tisovci a 7 kamier je na Rimavskej Píle.

Na MsP bolo v roku 2022 podaných celkom 268 oznámení. „Na ilustráciu uvádzam, že v roku 2021 bolo na MsP podaných celkom 193 oznámení. Je to nárast o 75 oznámení a to je evidentný nárast oznámení, ktoré MsP prijíma a ktoré sú na MsP oznamované,“ priblížil Barto.

Občanov hlavne trápi drobná kriminalita, správanie sa časti neprispôsobivých osôb, ich životný štýl, drobné krádeže, rušenie verejného poriadku ako dospelými osobami tak i deťmi, nelegálne skládky odpadu, znečisťovanie verejných priestranstiev, okolia vodných tokov, samotných vodných tokov, neporiadok či túlavé psy.

MsP Tisovec v roku 2022 pri svojej činnosti zistila spáchanie štyroch trestných činov. Všetky boli odovzdané na OO PZ Hnúšťa alebo OKP Rimavská Sobota. Išlo o trestné činy porušovanie domovej slobody so súbehom krádeže, ktorého sa dopustila maloletá osoba, ďalší trestný čin porušovania domovej slobody, trestný čin všeobecného ohrozenia, ktorého sa dopustila istá rodina tým, že z verejného vodovodu na ul. Sládkovičovej vypustili vodu, čím ovplyvnili dodávky vody do obydlí, a trestný čin týrania zvierat.

Minulý rok objasňovala tisovská mestská polícia celkom 74 priestupkov, z toho 71 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní na sumu 705 eur, a 3 priestupky boli buď uložené, alebo odoslané na Okresný úrad do Rim. Soboty.

„MsP Tisovec vykonáva aj iné činnosti, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou mestskej polície. Vo veľkej miere vykonávame a riešime úlohy i v iných oblastiach, najmä sociálnej, školskej. Tu úzko spolupracujeme najmä s terénnymi sociálnymi pracovníčkami, ktoré fungujú pri MsÚ Tisovec. Taktiež robíme asistencie pracovníkom MsÚ pri rôznych šetreniach a ďalších činnostiach. Intenzívne spolupracujeme aj so ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec. Tu sú to rôzne činnosti ako vyrozumievanie rodičov detí, vyrozumievanie a dovoz žiakov do ZŠ a pod,“ dodal Barto.

Mestská polícia v Tisovci má aktuálne len dvoch členov. Od 1. marca 2022 v meste pôsobia cez projekt ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v miestnej občianskej poriadkovej službe traja príslušníci. „Členovia MOPS vykonávajú pravidelné pešie kontroly ulíc, lokalít a objektov. Zistenia počas služby odovzdávajú príslušníkom MsP k ďalšej realizácii,“ doplnil Barto.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross