No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vek na vstup do polície sa znižuje na 18 rokov, teraz sa môžete prihlásiť ihneď po ukončení úplného stredoškolského štúdia

Foto ilustračné. Zdroj: Polícia SR

V zmysle zmeny zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, sa mení vek pri prijímaní do polície z 21 na 18 rokov.

Štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov, sa ruší.

"Záujemcovia sa môžu do Policajného zboru prihlásiť bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie príp. doklady o ďalšom dosiahnutom vzdelaní, je potrebné doručiť osobne, alebo poštou na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote – Ul. Hostinského 2," priblížila rimavskosobotská policajná preventistka Lenka Lásová.

Článok pokračuje pod reklamou


Policajtom sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa ďalšie podmienky prijatia:

  • je bezúhonný,
  • je spoľahlivý,
  • má úplné stredné vzdelanie s maturitou,
  • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
  • ovláda štátny jazyk,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
  • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  • nie je inak zárobkovo činný.

V prijímacom konaní sa občan podrobí previerke ovládania štátneho jazyka, previerke fyzickej zdatnosti, psychologickému vyšetreniu a lekárskemu vyšetreniu.

Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania je uchádzač prijímaný do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru priamo na to Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, na ktorom požiadal o prijatie.

Viac informácií nájdete na stránke www.minv.sk. Viac si môžete pozrieť aj na oficiálnom YouTube kanáli slovenskej polície.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross