No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Mám najlepších podriadených, skutočných profesionálov, hovorí bývalý riaditeľ OR PZ v Rim. Sobote Ivan Andrašovič

RIMAVSKÁ SOBOTA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Rimavskej Sobote zmení po ôsmich rokoch riaditeľa. Dnes už bývalý riaditeľ Ivan Andrašovič sa rozhodol odísť do výsluhového dôchodku.

Čo považuje za svoj najväčší úspech? Ako sa zmenila kriminalita v okrese? Čomu sa plánuje venovať? Aj na tieto otázky nám Ivan Andrašovič odpovedal ešte v predvianočnom období.

Článok pokračuje pod reklamou


Koľko rokov ste pracovali ako riaditeľ OR PZ?

Do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Rimavská Sobota som bol ustanovený dňa 01. 11. 2013.

Kde ste pracovali predtým?

Do služobného pomeru príslušníka PZ som bol prijatý 15. 10. 1993 na funkciu vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania Rimavská Sobota.

  • od r. 2000 do r. 2004 som pracoval ako zástupca riaditeľa na OO PZ Rimavská Sobota
  • od r. 2004 do r. 2009 som pracoval ako zástupca riaditeľa odboru skráteného vyšetrovania Okresného úradu vyšetrovania kriminálnej polície OR PZ Rimavská Sobota
  • od r. 2009 do r.2013 som pracoval ako zástupca okresného riaditeľa – súčasne riaditeľ Okresného úradu vyšetrovania kriminálnej polície OR PZ Rimavská Sobota.

Vždy ste sa chceli stať policajtom?

Rozhodnutie stať sa policajtom vo mne dozrievalo postupne, bola to reakcia na stav spoločnosti, aký bol v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, chcel som pomôcť pri budovaní zákonnosti a poriadku v Slovenskej republike.

V akom stave bolo OR PZ, keď ste preberali funkciu?

Okresné riaditeľstvo PZ v Rimavskej Sobote malo vždy vysoký kredit a vysoké hodnotenie nielen na úrovni Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica, ale aj v rámci Slovenska. Tento stav sme obhájili a posunuli ešte vyššie.

K akým najvýznamnejším zmenám došlo počas vášho vedenia?

Ako som už v predchádzajúcom vyjadrení uviedol, bezpečnostná situácia v rámci okresu je stabilná a stabilizovaná, a tak sa záujem vedenia presunul na zlepšenie pracovných podmienok policajtov, ktoré sa za posledné obdobie výrazne zlepšili.

Zmenilo sa sídlo OO PZ Hnúšťa, ktoré prešlo zo starých nevyhovujúcich priestorov z ulice Hlavnej č. 382 v Hnúšti do nových priestorov na ulici Hlavnej č. 43 v Hnúšti, masívnou rekonštrukciou prešla budova Okresného riaditeľstva PZ na ul. Hostinského 2, z ktorej budovy sa stala moderná dominanta širšieho centra Rimavskej Soboty.

Ďalej došlo v rámci všetkých útvarov Okresného riaditeľstva ku kompletnej výmene zariadení. V najbližšej dobe je naplánovaná komplexná rekonštrukcia budovy OO PZ Rimavská Sobota na ulici Stavbárov 2.

Čo sa týka výkonu služby, prebehla generačná výmena policajtov na úrovni zástupcu okresného riaditeľa, riaditeľa odboru poriadkovej polície a jeho zástupcu, vedúceho oddelenia služobnej kynológie, riaditeľov a zástupcov  základných útvarov Okresného riaditeľstva PZ Rimavská Sobota.

Na ktoré najzávažnejšie skutky si spomínate?

Je čas Vianoc a myslím si, že v tomto sviatočnom čase, keď hovoríme o sviatkoch pokoja a radosti, sa nehodí spomínať prípady, ktoré sú spojené s násilím, utrpením a ľudskými tragédiami. Určite ich bolo počas mojej služby v rámci okresu viac a závažných, či už svojím priebehom alebo následkami, ale ako som už uviedol, v tomto čase pokoja je nevhodné ich otvárať, resp. pripomínať.

Článok pokračuje pod reklamou


Aké druhy trestných činov prevládajú teraz a aké prevládali pred 15-20 rokmi?

Odpoveď na túto otázku treba hľadať podľa môjho názoru v situácii v spoločnosti, hlavne v jej ekonomickej časti. V poslednej dekáde minulého storočia bola ekonomická situácia zlá a z toho pramenila aj skladba trestnej činnosti v okrese.

Prevládali majetkové trestné činy a tzv. uličná kriminalita. Obyvatelia najmä sociálne slabých vrstiev si zabezpečovali svoje základné potreby najmä krádežami do obchodov, resp. domov či bytov.

Postupným zlepšovaním ekonomickej situácie a zvyšovaním sa počtu pracovných miest, ako aj zvýšenou možnosťou migrácie, sa začala znižovať početnosť trestných činov, klesala najmä majetková trestná činnosť a začali sa objavovať nové formy trestnej činnosti najmä ekonomického charakteru v oblasti daní, poistenia, DPH, podvodov spojených s obchodnou a inou činnosťou.

Novým fenoménom posledných rokov je najmä drogová trestná činnosť, či už je to konzumácia, predaj, alebo trestná činnosť spojená so zadovažovaním si prostriedkov na získanie drog. V poslednom období do popredia vystupuje aj environmentálna trestná činnosť.

Na jednej strane teda môžeme konštatovať, že čo do kvantity trestná činnosť klesá, zvyšuje sa objasnenosť trestných činov, na druhej strane sa objavujú nové, čo do spôsobu páchania skutkov sofistikované trestné činy a týmto novým výzvam sa musí policajná prax prispôsobovať.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross