No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Mladí Hájisti postúpili do celoslovenského kola Detského folklórneho festivalu

16. mája 2011 |  | |

Vystúpenie prípravnej zložky Folklórneho súboru Háj – Hájik  počas osláv Dní mesta Rimavská Sobota bolo zároveň ich generálkou pred piatkovým krajským kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Detský folklórny festival.

Dvanásť dievčat, ktorých vek nesmie podľa propozícií festivalu v roku konania festivalu prekročiť 16 rokov, zabojovalo o postup s „Dievčenskými tancami z Rejdovej“, ktoré sú interpretačne veľmi náročné, keďže sa tancujú bez hudobného sprievodu, len na spev samotných tanečníčok. Dievčatá svoje vystúpenie zvládli na výbornú a odborná porota ich odmenila najvyšším ocenením – zlatým pásmom s postupom na celoslovenské kolo súťaže. Hodnotil sa výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí, pohybová a hudobná pripravenosť interpretov, ako aj prínos menej známych prvkov ľudovej tradície a estetická hodnota predvedených objavov.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Národne osvetové centrum v Bratislave. Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov je Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš. Spoluusporiadateľom celoštátnej postupovej súťaže je Obec Likavka, kde sa uskutoční celoštátne kolo v termíne od 3. do 5. júna.

Prípravná zložka FS Háj -  Hájik pôsobí pri Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote od roku 2004. Jej vedúcou je Andrea Haásová. Po vlaňajšej veľmi úspešnej premiére na Detskom folklórnom festivale ako spevácka zložka, kedy sa prebojovali do krajského kola,  je ich tohtoročný postup medzi popredné slovenské detské folklórne súbory veľkým úspechom a povzbudením do ďalšej činnosti.
Prípravku FS Háj – Hájik navštevujú dievčatá a chlapci vo veku od 11 rokov. Cieľom tejto zložky je ich tanečná a spevácka príprava, formovanie mladých tanečných a speváckych talentov, zdokonaľovanie sa nie len v speve a tanci, ale aj v hlbšom spoznávaní tradičnej ľudovej kultúry.  Taneční pedagógovia sa v nich snažia vzbudiť lásku k folklóru v čo najširšom slova zmysle, kladú dôraz na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi folklórnymi súbormi.
V dnešnej dobe, kedy je veľmi ťažké dostať deti a mládež k aktívnemu tráveniu ich voľného času, je práca s mládežou vo Folklórnom súbore Háj hodná obdivu a uznania.

Zdroj: PaedDr. Miriam Szántóová (FS Háj)


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross