No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Mojou osobitnou prioritou je rozvoj regiónu, hovorí nový prednosta okresného úradu Karol Anger

Zdroj: Karol Anger

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na pozíciu nového prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote bol ešte v decembri 2023 vymenovaný Karol Anger. Rimavskosobotský okres mu vôbec nie je cudzí, vyrastal totiž v Hačave. Neskôr jeho kroky viedli na fakultu prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval magisterské štúdium. O jeho plánoch, ale aj prednostiach a nedostatkoch nášho okresu nám viac porozprával v rozhovore.

S prácou na okresnom úrade máte dlhoročné skúsenosti, s akými pozíciami máte osobné skúsenosti?

Od roku 2008 pracujem na okresnom úrade, v tom čase ešte obvodom úrade. Začal som na pozícii operačného obvodu, na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia, neskôr v roku 2013 som sa stal vedúcim odboru krízového riadenia a na tejto pozícii som zotrval až do 14. decembra 2023, kedy ma Vláda SR vymenovala do funkcie prednostu Okresného úradu Rimavská Sobota. Na pozícii vedúceho odboru som 10 rokov zastával aj funkciu zástupcu prednostu, teda agenda okresného úradu mi je blízka a poznám jeho potreby aj to, kde sú rezervy.

Ako vnímate náš okres?

Článok pokračuje pod reklamou


Zdroj: Karol Anger

Okres Rimavská Sobota je región s bohatou históriou, krásnou prírodou a s veľkým nevyužitým potenciálom.

Aké sú jeho prednosti, prípadne nedostatky?

Okres Rimavská Sobota má veľký potenciál v rozvoji cestovného ruchu, máme čo ukázať, je však potrebné logicky budovať potrebnú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť k prepojeniu jednotlivých zaujímavých miest. S tým idú ruka v ruke aj služby.

V čom vidíte najväčšie medzery?

Najväčším problémom je toľko skloňovaná vysoká nezamestnanosť, málo pracovných príležitostí a s tým spojený odliv mladých ľudí z regiónu. Vždy je čo zlepšovať, veľa si sľubujeme od výstavby priemyselného parku v Rimavskej Sobote, ktorý, dúfajme, spôsobí zvýšenie konkurencie na trhu práce a hlavne prinesie pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Rovnako verím, že subdodávateľské firmy nájdu cestu aj do priemyselného parku v Hnúšti, nakoľko rovnomerné rozmiestnenie je základom stability regiónu.

Aké máte plány na najbližšie obdobie?

Plány mám v dvoch hlavných rovinách, prvá je smerom “dovnútra" – zabezpečiť riadne fungovanie výkonu štátnej správy, za týmto účelom zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov a tak zefektívňovať výkon štátnej správy, nakoľko reforma ESO priblížila a zefektívnila fungovanie štátnej správy pre občana, keď sa všetko sústredilo pod jednu strechu. V našom prípade sa vybudovali dve klientske centrá, jedno v budove okresného úradu a druhé v budove OR PZ, a teda tu občan vybaví všetko, čo potrebuje.

Článok pokračuje pod reklamou


Druhá rovina je smerom “navonok", ktorá spočíva v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, zástupcami podnikateľov a neziskového sektora v okrese, kde bude mojou úlohou načúvať ich potrebám a prenášať tieto požiadavky na ústredné orgány štátnej správy, za účelom riešenia predmetných problémov.

Osobitnou prioritou je regionálny rozvoj, kde prostredníctvom rady rozvoja okresu urobím všetko preto, aby sa pridelené finančné prostriedky využili čo najefektívnejšie za účelom rozvoja nášho okresu. 

Čo by ste nášmu okresu priali?

Okresu by som poprial, aby sme hľadali to, čo nás spája a nie rozdeľuje. Aby sme všetci začali ťahať za jeden povraz, lebo bez toho, aby každý, kto môže, nepriložil ruku k dielu, sa len ťažko veci zmenia k lepšiemu.


NENECHAJTE SI UJSŤ


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross