No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Rodičia žiadajú o vyvodenie dôsledkov MsÚ k pochybeniu pri rekonštrukcii ZŠ P. K. Hostinského

Redakcia Rimava.sk obdržala otvorený list, rodičov a priateľov základnej školy P.K.Hostinského adresovaný primátorovi mesta. Uvádzame ho v plnom znení.

.

.

.

.

Rada rodičovského združenia  pri ZŠ P.K. Hostinského, Rim.Sobota
--------------------------------------------------------–––-----------–––---------–––

VEC: Žiadosť o vyjadrenie a vyvodenie dôsledkov MsÚ k pochybeniu pri riešení rekonštrukcie našej ZŠ P.K. Hostinského

Vážený pán primátor,

z médií a následne od vedenia školy sme sa dozvedeli, že Mestský úrad v Rimavskej Sobote narušil a oddialil bezdôvodným nepochopiteľným skrátením výberového konania rekonštrukciu našej školy, na ktorú získala grant z EÚ fondov. Toto pochybenie a najmä jeho následky v praxi veľmi sťažia vyučovací proces našich detí, keďže rekonštrukcia nebude prebiehať ako bolo plánované,  hlavne počas prázdnin a spôsobom, aký bol  prejednaný s riaditeľstvom tejto školy. Ako rodičia ZŠ P.K. Hostinského, sponzori a jej podporovatelia a občania tohto mesta Vás dôrazne žiadame o vysvetlenie pochybenia MsÚ, uvedenie konkrétnych dôvodov a záverov, ktoré Mestský  úrad vyvodil.

Rovnako sme presvedčení, že vedenie školy sa zavinením MsÚ dostalo do zložitej situácie, pretože je pod priamou pôsobnosťou MsÚ a nedokáže bez následkov a bez prijatia skutočne rozumných riešení v tejto veci,  razantne konať. Žiadame preto zodpovedné oddelenia MsÚ o vysvetlenie a Vás, pán primátor o oboznámenie a vyvodenie dôsledkov ohľadom tohto pochybenia.

Keďže sa nejedná o prvé pochybenie MsÚ pri verejnom obstarávaní, tento list je zároveň aj podaním Rady rodičov pri ZŠ P.K. Hostinského na prešetrenie pochybenia úradu Hlavnému kontrolórovi mesta.

Zároveň Vám oznamujeme, že vedenie školy má našu plnú podporu.

Rodičia žiakov ZŠ P.K.Hostinského, ktorí sú aj sponzormi a podporovateľmi tejto školy ako aj občania mesta Vás dôrazne žiadame o zverejnenie stanoviska v miestnych médiách – V Gemerských zvestiach a na portáli www.rimava.sk

Žiadame odpovede na tieto otázky:

  • V akom termíne začne prestavba/rekonštrukcia školy?
  • Kde bude prebiehať vyučovací proces v priebehu rekonštrukcie?
  • Ako bude zabezpečená bezpečnosť a doprava našich detí v prípade vyučovania v iných priestoroch?
  • Aké opatrenia odporúčate prijať, aby nedošlo k zníženiu kvality vyučovacieho procesu počas rekonštrukcie?

Na vedomie a žiadosť o vyjadrenie k veci:

Primátor: MUDr. Štefan Cifruš, MPH
Hlavný kontrolór: Ing. Ján Valuš
Prednosta MsÚ, Ing. Ladislav Kovács
Oddelenie strategického rozvoja mesta: Ing. Eva Muráriková
Oddelenie Školstva: Mgr. Eva Alevová

Súvisiace články
Mesto počas prázdnin hľadá realizátora pre rekonštrukciu ZŠ. P.K.Hostinského
Škola sa o zrušení výberového konania dozvedela včera prostredníctvom Rimava.sk. Riaditeľka je zhrozená
Verejná súťaž na rekonštrukciu P.K.Hostinského zrušená, musí sa vypísať nová
Mesto hľadá realizátora pre rekonštrukciu ZŠ. P.K.Hostinského
ZŠ P.K.Hostinského získala z eurofondov takmer 38 miliónov
Základné školy opäť podávajú projekty na rekonštrukciu svojich budov


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross