No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Stanovisko spoločnosti Energobyt k odpájaniu mestských organizácií od centrálneho vykurovania

1. decembra 2012 |  | |

Redakcia Rimava.sk v súvislosti s avizovaným zámerom samosprávy odpájať niektoré mestské budovy a organizácie od centrálneho zdroja tepla požiadala o stanovisko spoločnosť Energobyt, ktorá v meste dodáva teplo pre približne 17 400 obyvateľov Rimavskej Soboty. Uvádzame ho v plnom znení:

Oficiálne nás o tom, že by malo dôjsť k odpájaniu niektorých mestských budov a organizácií od centrálneho zásobovania teplom (CZT) nikto neinformoval. A to ani zo strany Mesta, ktoré je majiteľom spomínaných budov, ani zo strany Technických služieb mesta (TSM), ktoré sú ich správcom. Dozvedeli sme sa o tom tento týždeň neoficiálne - od nášho zamestnanca, ktorý bol na pravidelnej kontrole nášho zariadenia na Futbalovom štadióne. Zároveň sme sa hneď informovali u pána Barta, riaditeľa TSM. Ten nám oznámil, že kvôli údajnému šetreniu nákladov chcú dať do prevádzky aj ich starý nehospodárny kotol, ktorý sa ešte nachádza v budove a chcú zatiaľ vykurovať striedavo - ním a našim zariadením.

Pritom to bolo samotné vedenie mesta, ktoré sa na našu spoločnosť v roku 2010 obrátilo s tým, že chce pripojiť objekt futbalového štadióna na náš centrálny zdroj. Dôvodom boli problémy pri prevádzke starej kotolne a nehospodárna výroba teplej úžitkovej vody (TÚV). Pripojenie - rozvody s prípojkou, KOST a riadiaci systém - nás vtedy stálo viac ako 40 tisíc eur. Zrealizovali sme ho však ústretovo a promptne, nakoľko Mesto je v Energobyte spoločníkom. Pán primátor je v našej spoločnosti dokonca konateľom za mesto, preto nás skutočnosť, že sa o údajnom odpájaní dozvedáme až teraz a takouto formou o to viac prekvapuje. Každé nové odberné miesto má pozitívny, stabilizujúci vplyv na cenu tepla pre ostatných odberateľov. Ale samozrejme, platí to aj opačne - každé obmedzenie prevádzky nášho tepelného zdroja alebo prípadné odpojenie zvyšuje fixnú zložku predajnej ceny tepla pre ostatných odberateľov. Na tento fakt sme pána primátora v minulosti už viackrát upozornili a má to negatívny dopad na občanov mesta.

Tento krok považujeme zo strany Mesta za unáhlený a nešťastný aj preto, lebo v januári 2013 má zasadať pracovná skupina tvorená z niektorých poslancov, vedenia Mesta a zástupcov STEFE SK a hlavným bodom ich rokovania má byť práve stanovenie predajnej ceny tepla na rok 2013. Navyše zmluva o dodávke tepla je stále platná. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že s odpojením odberného miesta sú spojené ekonomicky oprávnené náklady, na ktoré má dodávateľ tepla v zmysle platnej vyhlášky nárok a bude to stáť mesto ďalšie peniaze.

Materská škola na ulici Dobšinského bola pripojená na náš zdroj CZT tiež v roku 2010 a takisto na žiadosť Mesta. V tom roku sme vykonávali komplexnú rekonštrukciu sídliska, kde škôlka sídli a bolo rozumné pripojiť aj ju. Jej vlastná kotolňa mala už viac ako 20 rokov. Takže raz chce mesto pripojiť objekt, o dva roky odpojiť a možno neskôr zas pripojiť?

Pán primátor prezentoval údajný rozdiel v ročných nákladoch na teplo vo výške 8 tisíc eur v prospech vlastnej starej kotolne škôlky už začiatkom roku 2012. K tejto - podľa nás nesprávnej - sume sa dostal tak, že porovnal náklady na zemný plyn vo vykurovacom období 2009/2010 s faktúrami Energobytu za dodávku tepla za obdobie 2010/2011. Na rokovaní konateľov sme mu podrobne vysvetlili, že takéto porovnanie je chybné a nekorektné. Zásadný rozdiel je v prvom rade v tom, že cena zemného plynu v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 výrazne stúpla. Okrem toho skutočný náklad na vykurovanie okrem nákladu na zemný plyn zahŕňa aj mnoho iných nákladov (spotreba elektrickej energie a technologickej vody, mzdové a sociálne náklady kuriča - príplatok školníka, náklady na opravu a revíziu, odpisy atď.). Tieto náklady k samotnej faktúre za dodávku plynu neboli pripočítané. Pán primátor vtedy prisľúbil, že pripravia podrobné zohľadnenie všetkých nákladov k objektívnemu vecnému porovnaniu. Pravdepodobne sa tak dodnes nestalo, nakoľko ešte stále hovorí o osemtisícovom rozdiele.

Myslíme si že v súčasnej ekonomickej situácii mesta a rozpočtu bude aj problém financovať novú kotolňu za veľa desiatok tisíc eur pri nejasnej ekonomickej návratnosti. Záverom chcem zdôrazniť, že výroba a dodávka tepla a cenotvorba nie je jednoduchou záležitosťou a málokto tomu rozumie. Preto stále navrhujeme, aby bol objednaný nezávislý audit porovnania nákladov a ceny tepla a až potom sa rozhodlo či sa to mestu oplatí. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je nezávislá inštitúcia Ministerstva hospodárstva SR a takúto analýzu - audit doslova robí bezplatne. Určite by sa zamedzilo plytvaniu mestských peňazí a skresľovaniu údajov. Takejto objektívnej analýzy by sa mesto nemalo báť. Takisto navrhujeme mestu aby sa zameralo na šetrenie nákladov na teplo vo svojich objektoch - zateplením, výmenou okien atď. čo prináša 30-40% preukázateľné úspory tepelnej energie a teda aj platieb z dodávku tepla. Dokonca ponúkame že takéto projekty prefinancujeme v rámci projektu EPC a náklady sa uhradia z úspor (bez zaťaženia mestského rozpočtu) a mesto bude mať zároveň aj vynovené objekty s predĺženou stavebnou životnosťou. Žiaľ mesto Rimavská Sobota na tieto ponuky stále nereaguje čo je v neprospech mesta.

V meste R. Sobota je vybudovaný jeden z najmodernejších systémov centrálneho zásobovania teplom na Slovensku o čom svedčí aj prvé miesto a ocenenie Európskej banky pre investičný rozvod v októbri 2012 v rámci Slovenska za optimálne a najefektívnejšie použitie európskych fondov na znižovanie spotrieb tepelnej energie.

Ing. Július Illés
konateľ spoločnosti Energobyt, člen Skupiny STEFE SK

Mesto chce svoje organizácie odpájať od centrálneho vykurovania, podľa Energobytu by predtým malo vypracovať audit


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross