No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V Spojenej škole vďaka projektu zmodernizovali vzdelávanie, pribudli aj nové učebné pomôcky a počítače

Spojená škola v Rimavskej Sobote mení tradičné vyučovanie na moderné. Vďaka úspešnému projektu s názvom Premena a inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Rimavskej Sobote získala škola množstvo nových učebných pomôcok a počítače, pedagógovia po odbornej príprave zaviedli nové a inovatívne metódy pri výučbe jednotlivých predmetov. Škola tak svojim súčasným i budúcim študentom ponúka moderné a podnetné prostredie, v ktorom majú šancu rozvíjať sa.

Ako Rimava.sk informoval riaditeľ Spojenej školy Jaroslav Bagačka, od začiatku školského roka prebieha implementácia nových, moderných metód vyučovania. Predchádzalo jej školenie pedagógov, ktorí vytvárali aj rôzne edukačné materiály, prezentácie či pracovné listy. Pre žiakov je pripravený aj nový predmet, ktorý ich má naučiť správať sa ekologicky, starať sa o životné prostredie a viesť zdravý životný štýl. Žiaci budú mať k tomuto predmetu samostatnú učebnicu a e-learningový portál.

„Vďaka úspešnému projektu môžme pracovať s novými učebnými pomôckami, do školy pribudlo viac ako 20 počítačov, tlačiarne, dataprojektory, knihy, mapy či softvér,“ uviedla pre Rimava.sk manažérka projektu a pedagogička Jana Kerekešová. Ako dodala, do projektu je zatiaľ zapojených 18 pedagógov, pribudnúť by však mali aj ďalší.

Podľa slov Kerekešovej je cieľom projektu zaviesť 25 nových vyučovacích metód pri všeobecných aj odborných predmetoch. „Ide hlavne o využitie informačných technológií, zážitkové a projektové vyučovanie,“ vysvetlila projektová manažérka.

„Na tento projekt škola získala sumu približne 215 tisíc eur, piatimi percentami ho  kofinancoval Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ Spojenej školy,“ povedal pre Rimava.sk Peter Bartakovič, ktorý sa podieľal na administratívnej príprave projektu. Ako dodal, projekt je unikátny aj v tom, že jeho súčasťou nie je len nákup pomôcok a techniky, ale aj vzdelávanie pedagógov v ich voľnom čase.

Podľa slov Miroslava Slováka, ktorý má taktiež na starosti administratívne zabezpečenie, projekt je dlhodobý a zameraný na modernizáciu školy zvnútra. Spojená škola sa však bude naďalej uchádzať aj o získanie prostriedkov na rekonštrukciu priestorov.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Zdroj: Rimava.sk, PR-článok


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross