No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MAS Malohont podporí rozvoj komunitných sociálnych služieb

3. októbra 2021 | |  | 

Miestna akčná skupina (MAS) Malohont vyhlásila v júni 2021 dve výzvy, ktoré sú zamerané na rozvoj komunitných sociálnych služieb. Sumou 250-tisíc eur môže podporiť projekty občianskych združení, mimovládnych a cirkevných organizácií či obcí.

Čo sa týka prvej výzvy C1, zameraná je na komunitné a sociálne služby. "Podpora vo výške od 10 000 do 100 000 eur na jeden projekt môže tvoriť maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšok musí byť pokrytých z vlastných zdrojov. Medzi podporované aktivity patrí zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia," povedala Miroslava Vargová, manažérka MAS.

Článok pokračuje pod reklamou


Druhá výzva C2 je zameraná na terénne a ambulantné služby. Čo sa týka kofinancovania, organizácia musí projekt podporiť 5-timi percentami z vlastného rozpočtu. Podpora je rovnako vo výške od 10-tisíc do 100-tisíc eur.

"Podporené v nej budú projekty zamerané na vybudovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu zázemia pre poskytovanie terénnych komunitných sociálnych služieb alebo na zvyšovanie kvality terénnych služieb najmä prostredníctvom materiálno-technického vybavenia. Oprávnené sú aj výdavky na nákup osobného automobilu alebo minibusu pre poskytovanie terénnych služieb," doplnila Vargová.

Článok pokračuje pod reklamou


Do kedy podať projekt?

Výzvy sú rozdelené na dva hodnotiace kolá. Uzávierka toho prvého bola 30. 9. 2021 a toho druhého bude 2. 11. 2021. Ak sa nevyčerpajú všetky finančné príspevky, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale jedného mesiaca ku 30. dňu príslušného mesiaca.

"Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr. V prípade nedostatočného záujmu zo strany žiadateľov ku koncu roka 2021, budú finančné prostriedky presunuté do iných aktivít," vysvetlila Vargová.

Foto: Pixabay.com


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross