No active "ca-sidebar-197687" sidebar

BBSK sa po rokoch opäť môže uchádzať o čerpanie eurofondov

16. mája 2019 |  | | |

Banskobystrický samosprávny kraj sa po rokoch opäť môže uchádzať o čerpanie eurofondov. Tie nemohol čerpať počas bývalého vedenia kraja. V máji 2015 kontrola Inšpektorátu práce odhalila nelegálne zamestnanie ochrankára. Kraj vtedy za to dostal pokutu 2 tisíc eur. V súčastnosti je už situácia iná. „Na pôde Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja dnes prebieha informačné stretnutie k čerstvo vyhlásenej výzve „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,“ uviedla hovorkyňa BBSK Marcela Glevická.

Podľa jej slov túto výzvu s alokáciou približne 23 miliónov eur na efektívnejšie fungovanie regiónov a na kvalitnejšiu spoluprácu s mestami a obcami na svojom území vyhlásilo v stredu 15. mája 2019, Ministerstvo vnútra SR. Ako doplnila, výzva je určená pre vyššie územné celky a Banskobystrický samosprávny kraj je jej oprávneným žiadateľom. Táto výzva je tak prvou výzvou, do ktorej sa BBSK v programovom období 2014 – 2020 môže zapojiť ako oprávnený žiadateľ vďaka tomu, že sa zmenila podmienka, ktorá zahŕňala päťročné obdobie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

„Pred pár mesiacmi bol náš kraj zapojený do projektu Európskej komisie a Svetovej banky pre dobiehajúce regióny, teraz symbolicky na našej pôde prebieha prvé informačné stretnutie k novovyhlásenej výzve. Verím, že je to signál, že náš kraj vnímajú európske aj slovenské inštitúcie ako dôveryhodného partnera,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Podľa hovorkyne sa kraj určite zapojí do aktuálnej výzvy s vlastným projektom a bude žiadať financie na zmodernizovanie a zefektívnenie fungovania Úradu rovnako ako inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti. „Sme v neľahkej situácii, keďže iné kraje mohli financie na cesty alebo školy čerpať už posledných päť rokov a my máme v tomto programovacom období posledný rok. Niektoré výzvy z minulosti už majú vyčerpané zdroje, niektoré ako táto majú kratšie obdobie na prípravu projektu a implementáciu, no určite urobíme maximum, aby sme vyčerpali maximálnu možnú sumu určenú pre náš kraj,“ poznamenal Lunter.

„Kraju by pomohlo, keby po tejto úprave v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, boli aktualizované aj podmienky čerpania v starších výzvach. Napríklad pri programe IROP, z ktorého sa kraj snaží získať financie na tri veľké cestné projekty, je dnes žiadateľom Banskobystrická regionálna správa ciest, čo zvyšuje povinné spolufinancovanie. Keby mohol byť samotný kraj žiadateľom, ušetrili by sme jeden milión eur na ďalšie rekonštrukcie,“ vysvetlil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené vo výzve, vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), patrí predovšetkým implementácia princípov smart riešení v regiónoch. Zahŕňa v sebe opatrenia, zamerané na tvorbu analýz, a hodnotenie dosahu zavádzania politík.

„Hlavným cieľom aktivít podporovaných v rámci výzvy je predovšetkým vytvorenie architektúry technologických a sociálnych inovácií na mieru daného regiónu a príprava projektov, zameraných na vybudovanie regionálnych centier pre potreby koordinácie smart politiky v regióne,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV Adela Danišková. Výzva má tiež smerovať k zavedeniu systémov riadenia kvality, ako napríklad CAF, EFQM, podpore vzdelávania zamestnancov v oblasti legislatívy i možnosti oboznámiť sa pozitívnymi príkladmi z praxe.

„Banskobystrický samosprávny kraj momentálne nemá zavedený systém riadenia kvality, preto sa v rámci výzvy budeme uchádzať o prostriedky na zavedenie modelu CAF, určite by sme tiež chceli získať financie na vytvorenie pracovných pozícií zameraných na analytické činnosti, čím kraj ušetrí vlastné peniaze, ktoré by do odborníkov tiež investoval,“ povedal riaditeľ Úradu Matúš Hollý.

Európsky sociálny fond prostredníctvom OP EVS podporí túto výzvu v hodnote takmer 23 miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2,5 mil. eur, v prípade splnenia ďalších podmienok určených vo výzve môže byť výška príspevku 3,5 mil. eur, a to v prípade posilnenia administratívnych kapacít koordinujúcich transformáciu regiónu horná Nitra, ako aj dobiehajúcich regiónov.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross