No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Blíži sa vykurovacie obdobie, hasiči apelujú na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.V roku 2017 a za prvých 6 mesiacov v roku 2018 po zahájení vykurovacej sezóny vzniklo v okrese Rimavská Sobota z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov celkovo 35 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 18 660 eur. Uchránené hodnoty sú vyčíslené v sume viac ako 530 tis. eur.

Preto je potrebné, aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách:
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace. Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej - kominár alebo revízny technik komínov.

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou občana. Ak to nezvládnete sami nechajte to na odborníka – kominára.

Zdroj: Kolektív oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Rimavskej Sobote


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross