No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Do Akčného plánu sa s projektami zapojili prvé obce

pracovne-stretnutie1Do Akčného plánu, ktorý má napomôcť znevýhodneným okresom, sa v okrese Rimavská Sobota zapojili s projektami prvé obce. Ako po pracovnom stretnutí na Okresnom úrade uviedol splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin, ide o rozpracované projekty pre obec Radnovce, Jesenské a mesto Hnúšťa. Zároveň ubezpečil, že peniaze z Akčného plánu z minulého roku nie sú stratené. Záujem je podľa jeho slov o spoločnú úradovňu, menšie čističky v okrese, sociálne podniky či poľnohospodárstvo. „V priebehu nasledujúcich týždňov rozvojová rada schváli plán aktivít a projektov na rok 2017, kde bude jasne uvedené, ktoré prioritné aktivity je potrebné financovať z eurofondov, ktoré z regionálneho príspevku, a ktoré potrebujú žiadosť o investičný stimul lebo iné stimuly. To bude základný dokument,“ povedal Marcinčin, podľa ktorého od nového roka prešli kompetencie k Akčnému plánu z ministerstva dopravy pod Úrad vlády.
V tejto súvislosti prešli nové kompetencie aj na prednostov okresných úradov. V regióne Rimavskej Soboty je to prednosta Csaba Csízi, ktorý bude tajomníkom 16 člennej rady. „Písomne máme stanovené úlohy dostať tento týždeň,“ povedal pre Rimava.sk Csízi, podľa ktorého vďaka prenosu kompetencií na Úrad vlády vyplynú iba samé pozitíva. Ako doplnil, bolo im sľúbené, že do konca februára prejdú všetky ich projekty, ktoré boli podané koncom roka 2016. Ide o priemyselný park v Hnúšti, vybudovanie spoločnej úradovne v Jesenskom či rozšírenie materskej školy v obci Radnovce.

„Najdôležitejšie pritom je zabezpečenie finančných prostriedkov na fungovanie neziskovej organizácie Cerogema, najdôležitejšieho elementu celého procesu v našom okrese. Budú sa starať o všetky papierovačky a prípravu projektov. Kým nezačne fungovať reálne, dovtedy stojíme,“ doplnil Csízi. Okrem týchto projektov je pripravených niekoľko ďalších žiadostí, ktoré sú zamerané na tvorbu pracovných miest prostredníctvom obecných podnikov, výrobu cestovín, poľnohospodárskej výroby či stavebných činností. Zamestnať by mali ľudí, ktorí sú ťažko zamestnateľní a neskôr im pomôcť reálne vstúpiť na trh práce. Podľa Mariana Štúrika, zástupcu Občianskeho združenia Naša Sobota, stratili dva mesiace prechodom administratívy z jednej inštitúcie na druhú. Ako spomenul, pevne veria, že po čase, ktorý stratili, sa budú môcť pustiť do obsahu celého akčného plánu.

Zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov schválila vláda minulý rok, postupne v každom z dvanástich najmenej rozvinutých regiónov na Slovensku. Do roku 2020 v okrese Rimavská Sobota chcú vytvoriť viac ako 2000 nových pracovných miest a na tento účel v rokoch 2016 - 2020 zmobilizovať 157 miliónov eur.

pracovne-stretnutie

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross