No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Do mestskej kasy v Poltári pribudlo viac ako 1,6 milióna eur z externých zdrojov

POLTÁR – V roku 2023 samospráva dosiahla významné finančné príjmy prostredníctvom viacerých podporených projektov. Celkový zisk predstavuje sumu 1 681 361,14 eur, ktorá výrazne prispela k efektívnemu spravovaniu mestského rozpočtu.

"Som veľmi spokojný, že sme v jednom roku získali veľký finančný obnos. Tieto prostriedky nám umožňujú pokračovať napríklad v poskytovaní terénnej sociálnej práce a činnosti komunitného centra nasledujúcich 6 rokov,“ informoval primátor mesta Poltár Peter Sitor.

Ako uviedla Jozefína Očenášová z kancelárie primátora, vďaka podporeným projektom môže mesto ďalej pomáhať občanom poskytovaním sociálneho poradenstva, individuálnych konzultácií, v oblasti rodinného poradenstva, zamestnanosti, bývania, financií, vzdelávania, poradenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia, pri sociálno-ekonomických problémoch, právnych problémoch a ďalších.

Článok pokračuje pod reklamou


"Komunitné centrum pravidelne poskytuje pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť vybrať si oblečenie, obuv a hračky od rôznych darcov. Členovia miestnej občianskej a preventívnej služby zasa môžu v uliciach mesta dohliadať od Nového roka na bezpečnosť,“ doplnil primátor.

Terénna sociálna práca

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo mestu Poltár podporu vo výške 420 000 eur na projekt terénnej sociálnej práce. Projekt zachoval 4 pracovné miesta, vrátane 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 terénnych pracovníkov. Títo pracovníci poskytujú nevyhnutnú pomoc obyvateľom v nepriaznivej sociálnej núdzi a zameriavajú sa na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu. "Sprevádzajú klientov celým procesom od začiatku. Pomáhajú klientovi pri definovaní problému a nájdení riešenia. Preto som rád, že tento projekt mesta bol podporený,“ uviedol Sitor.

Za prvý polrok 2023 terénna sociálna práca pomohla 463 klientom, vrátane prípadu ženy bez príjmu, ktorá potrebovala pomoc pri zabezpečení financií a získaní vdovského dôchodku.

Komunitné centrum

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo projekt na podporu činnosti Komunitného centra v Poltári sumou 310 000 eur. "Cieľom projektu je posilniť vzťahy v komunite a medzi rôznymi skupinami obyvateľov. Dobrou komunitnou prácou sa dá veľmi úspešne podporiť prepájanie minority s majoritou a stierať rozdiely," doplnila Očenášová.

Miestna občianska a preventívna služba (MOPS)

Úrad vlády a riadiaci orgán MIRRI schválili dotáciu 331 550,44 eur po dobu 30 mesiacov na 8 členov MOPS. "Ich úlohou bude prispieť k zníženiu negatívnych spoločenských javov, akou sú páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a mladistvých, záškoláctvo a zvýšenie bezpečnosti a poriadku na cestách, zníženie narúšania verejného poriadku a ďalšie. Vďaka tomu mesto očakáva zlepšenie občianskeho spolunažívania v lokalitách so zvýšeným podielom MRK," vysvetlila samospráva.

Projekty na podporu zamestnanosti

Článok pokračuje pod reklamou


"Vďaka veľmi dobrej spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a projektom ako PUPN, sa počas roka aktivační pracovníci starajú o čisté mesto. Mesto tak poskytlo vďaka podporeným projektom prácu viacerým obyvateľom. Približne 50 aktivačných pracovníkov sa zapojilo v roku 2023 do verejných prác," priblížila Očenášová.

Osobitnom kategóriou sú ľudia, ktorí si odpracujú svoj trest. Mesto v spolupráci s Okresným súdom v Lučenci umožnilo v tomto roku 4 osobám vykonávať pomocné a manuálne práce ako čistenie a údržba verejných priestorov. "V uvedených spoluprácach na projektoch na podporu zamestnanosti vidím význam a chceme v nich určite pokračovať,“ prezradil primátor.    

Primátor Peter Sitor zdôraznil význam získavania mimorozpočtových zdrojov pre rozvoj. "Získavanie financií je kľúčové pre zdravé financie a rast mesta. Myslím, že sme za krátky čas dosiahli veľmi pozitívne výsledky, a verím, že sa nám bude dariť aj v budúcnosti,“ uviedol primátor svoje hodnotenie roka 2023. Podľa jeho slov má samospráva už teraz plány aj do ďalšieho roka a zamestnanci MsÚ pracujú na nových projektoch.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross