No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Dobrovoľníci vyzbierali stovky vriec odpadu odhodeného popri cestách

17. apríla 2019 |  | 

Sobotné chladné počasie neodradilo ľudí ochotných spraviť niečo pre prírodu a svoje okolie od zbierania nahromadených odpadkov. Tento rok sa uskutočnil 12. ročník dobrovoľníckej akcie Deň Zeme, kde sa zišli všetci, ktorým záleží na životnom prostredí, a odpad povaľujúci sa v prírode im nie je ľahostajný. Deň Zeme však nie je len o zbieraní odpadkov, ale aj o výsadbe zelene, a preto sa v obci Čerenčany podujali vysadiť zopár stromčekov a kríkov.

„Aj napriek chladnému sychravému ránu, vyhrávala v obciach z rozhlasu hudba a veselo vítala všetkých, ktorí sa chceli zapojiť. Do zbierania sa aj tento rok zapojili všetky vekové kategórie, a to od tých najmenších až po tých najstarších. Najmladší členovia mali len 3 roky a najstarší viac ako 70 rokov. Počet dobrovoľníkov oproti minulému roku narástol takmer o polovicu. Do akcie sa zapojilo viac ako 300 dobrovoľníkov,“ uviedla Henrieta Struhárová, manažérka Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Ako doplnila boli to dobrovoľníci z obce Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Ožďany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik a Zacharovce. „Zapojili sa aj deti z Detského domova v Hrachove, i deti z Reedukačného centra v Čerenčanoch,“ doplnila.

Podľa jej slov tak ako vzrástol počet dobrovoľníkov zapojených do tejto akcie, žiaľ stúpol aj počet vyzbieraného odpadu. „Vyzbieralo sa viac ako 390 vriec odpadu a 2 veľkoobjemové kontajnery,“ avizovala manažérka. Ako priblížila, najviac odpadu opäť tvorili plasty, a to plastové fľaše, igelitové sáčky a rôzne obaly z potravín. Podľa Struhárovej by sa ľudia už mali konečne naučiť separovať odpad podľa druhu: plasty, sklo, papier, no hlavne si vštepiť do povedomia, že odpad patrí do smetných košov a nie zahodiť ho na zem, alebo odniesť za mesto/obec do prírody.

Rovnako aj tento rok po dobre odvedenej práci na všetkých dobrovoľníkov čakalo spoločné posedenie na chutnom guľáši v obci Kociha. „Pri realizácii pomohla aj spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota, ktorým patrí poďakovanie.Veľké poďakovanie však najviac patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj voľný čas a spravili tak dobrý skutok. Svojou prácou opäť prispeli k zlepšeniu životného prostredia a ukázali, že im nie je ľahostajný svet okolo nich. Ďakujeme,“ uzavrela manažérka Struhárová.

Zdroj: Rimava.sk FOTO: archív Henrieta Struhárová


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross