No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vybudovanie pešej zóny rozdelilo obyvateľov mesta na dva tábory, spísali aj petíciu

23. júna 2022 | |  | 
Zdroj: CBS

POLTÁR – Na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v pondelok (20. 6.) bola súčasťou rokovania aj dlhá diskusia ohľadom vybudovania novej pešej zóny, na ktorú mesto získalo dotáciu z mimorozpočtových zdrojov z Ministerstva hospodárstva SR v sume viac ako 305-tisíc eur. Dofinancovanie z mestského rozpočtu by predstavovalo sumu viac ako 16-tisíc eur.

Celkové oprávnené výdavky, ktoré sú určené na tento projekt, predstavujú sumu viac ako 321-tisíc eur. V prípade, že mesto poskytnuté finančné prostriedky nevyčerpá, je povinné ich vrátiť. Mesto plánuje vybudovať pešiu zónu s námestím v rámci už existujúcej pešej zóny smerom z centra mesta ku sklárskemu sídlisku.

Článok pokračuje pod reklamou


Niekoľko obyvateľov sídliska s vybudovaním nesúhlasí. Rozhodli sa spísať petíciu. S ňou ako zástupca obyvateľov vystúpil Peter Sitor, ktorý už predtým prejavil svoj záujem stať sa primátorom mesta. Na predložených 19-tich hárkoch bolo podpísaných 263 obyvateľov.

Projekt na zasadnutí opísal Ján Kančo, vedúci oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania Mestského úradu Poltár. V úvode sa vyjadril, že pešie zóny sú súčasťou takmer každého mesta na Slovensku. "Skvalitňujú obyvateľom mesta žitie a tak isto spríjemňujú a uľahčujú pohyb pre obyvateľov. Pešia zóna v meste Poltár by mala mať šírku 6,4 metra tak, aby nedošlo k nejakému obmedzeniu pohybu osôb, ktoré sa budú pohybovať na tejto pešej zóne,“ dodal.

Následne sa vyjadrila primátorka mesta Martina Brisudová s tým, že pešia zóna by ľudí nemala v Poltári rozdeľovať, ale spájať. „Každé okresné mesto na Slovensku má pešiu zónu. Pešia zóna je súčasťou Programového a hospodárskeho rozvoja mesta Poltár. Je to strategický dokument, ktorý sa pri jeho tvorbe konzultuje s obyvateľmi mesta. Samotní obyvatelia mesta už historicky chceli mať pešiu zónu. Pravdou je, že prvá pešia zóna mala byť na ulici Školskej. Aj vzhľadom k tomu, že to tam nebolo možné technicky zrealizovať, sme pozvali architekta, ktorý sám na základe architektúry nášho mesta posúdil, kde by táto pešia zóna mala byť.“

Ďalej vysvetlila, že pre pešiu zónu je kľúčové to, aby bola na takom mieste, ktorú vedia ľudia využiť. „Pešia zóna má spájať staré sídlisko s novým. Preto, aby sme vôbec mohli podať tento projekt, bolo kľúčové, aby sme boli zahrnutí v základnom dokumente, ktorý sa volá Atlas rómskych komunít.“

Článok pokračuje pod reklamou


„Dali ste tam názorné ukážky, ako vyzerajú podobné pešie zóny v iných mestách. Nikde som nepostrehol, že by tam bolo sídlisko a tobôž, žeby tam boli činžiaky, ale boli to obchodné zóny. Pani primátorka, ja som vám týždeň predtým, ako bolo zvolané toto stretnutie, poslal list, kde som vás informoval o verejnom stretnutí, ktoré si zvolali ľudia na svoj podnet. Mohli ste prísť, ktokoľvek z vás, aby ste počuli, čo tých ľudí trápi a aké majú potreby, respektíve čo tam nechcú,“ vyjadril sa Peter Sitor.

V nasledujúcej diskusii medzi primátorkou, Petrom Sitorom, Jánom Kančom z Mestského úradu v Poltári a poslancami odznelo niekoľko argumentov, prečo obyvatelia s výstavbou pešej zóny nesúhlasia a protiargumentov zo strany mesta, aké výhody by malo obyvateľom mesta vybudovanie pešej zóny priniesť. Celú diskusiu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva nájdete na tomto odkaze.

MsZ svojím hlasovaním zobralo na vedomie prednesenú petíciu a schválilo zastavenie realizácie projektu na základe nesúhlasu podpísaných občanov, ktorí bývajú v blízkosti plánovanej pešej zóny a nesúhlasia s jej realizáciou. Za zastavenie projektu hlasovalo sedem mestských poslancov, štyria boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.

Je zatiaľ teda otázne, či mesto finančné prostriedky na realizáciu pešej zóny vráti ministerstvu alebo nájdete s obyvateľmi sídliska spoločnú reč a riešenie.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross