No active "ca-sidebar-197687" sidebar

FOTO: Na radnici v Rimavskej Sobote ocenili desiatky pedagógov

z oceňovaniaPri príležitosti Dňa učiteľov ocenili na radnici v Rimavskej Sobote desiatky pedagógov. Okrem súčasných učiteľov, ktorých navrhli riaditelia škôl a školských zariadení v meste, boli pozvaní a ocenení aj niekoľkí bývalí pedagógovia, ktorí sú už na dôchodku. Pozdravné listy im v obradnej miestnosti odovzdal primátor mesta Jozef Šimko. Ako v príhovore spomenul, dobrý učiteľ skutočne musí mať múdrosť v hlave, ktorú odovzdáva, stále ju zveľaďuje, dopĺňa a hľadá spôsob, ako ju prenesie zo svojej hlavy do hlavy svojho žiaka. „Vyhľadáva, čo by využil, pretože chce naučiť všetko bez kriku a nechuti, príjemne a milo s prirodzeným rešpektom,“ uviedol v príhovore primátor, ktorý sa pedagógom poďakoval za ich rôznorodé aktivity vo verejnom alebo kultúrnom živote mesta.

Dôchodcov predstavila Ema Vraniaková zo Zboru pre občianske záležitosti. Podľa jej slov bolo v miestnosti mnoho učiteľov, ktorí od začiatkov stáli v rimavskosobotskej obradnej sieni, účinkovali tu alebo ochotne poradili slovom v škole či zákulisí pripravovali programy.

Deň učiteľov – zoznam ocenených
Školské zariadenia v správe mesta
ZŠ P. Dobšinského: Mgr. Mária Jankovičová
ZŠ P. K. Hostinského: Mgr. Dana Kopčáková, Mgr. Mária Švoňavová, Mária Czikóová
ZŠ Š. M. Daxnera: Mgr. Peter Černý, Miriam Kobelovská
ZŠ M. Tompu: Alžbeta Bozóová, Mgr. Judit Orosz
Základná umelecká škola: Marcel Petický
Centrum voľného času Relax: Mgr. Vojtech Vaszily
MŠ Rožňavská: Andrea Juhászová
MŠ Sídlisko Rimava: Nikoleta Poprocká
MŠ P. Dobšinského: Mgr. Ľubica Vilhanová
MŠ Rybárska: Zlatica Jačmeníková
MŠ Daxnerova: Bc. Iboš Gabriela
MŠ Hatvaniho: Dorota Vitályošová

Školy v správe VÚC – BBSK
Stredná odborná škola obchodu a služieb: Mgr. Zuzana Prasličáková
Gymnázium I. Kraska: Mgr. Ildikó Csernoková
Gymnázium M. Tompu: PaedDr. Szilvia Máté
Obchodná akadémia: Mgr. Ildikó Kovácsová
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska: Bc. Emil Kubiš
Evanjelická základná škola: Mgr. Radomír Leicher
Špeciálna základná škola: PaedDr. Helena Husárová, PaedDr. Elvíra Valigurská, Mgr. Iveta Očenášová, Mgr. Jaroslava Prcínová
Špeciálna základná škola s VJM: Mgr. Beáta Csépeová
Súkromná stredná odborná škola: Terézia Szántóová
Mestský úrad Rimavská Sobota: PaedDr. Mária Chovanová

Ocenení boli aj:
Helena Tamášová 103 rokov (neprišla), Anna Luptáková 90 rokov, JUDr. Tamás Danis 89 rokov, Irma Lacková 82 rokov, Darina Zajacová 84 rokov, Agnesa Mrázová 80 rokov, Vlasta Botlíková 71 rokov, Alena Kobelovská 70 rokov, Beata Pavlenková, Mgr. Eva Csomosová, Ľubica Varjúová, Mgr. Bohumil Schmidt, Mgr. Viera Repová, Zuzana Ľaudisová, PaedDr. Pavel Lacko, Mgr. Klára Bartová, Darina Mišuráková, Helena Czetnerová, Emília Švecová, Milada Jokmanová, Soňa Prasličková a Mgr. Marta Jarjabková.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross