No active "ca-sidebar-197687" sidebar

FOTO/VIDEO: Celoštátna prehliadka Divadlo a deti patrila aj odháňaniu dažďových mrakov

Záver minulého týždňa patril v Rimavskej Sobote divadlu. Privítali tu najlepšie ochotnícke súbory zo Slovenska hrajúcie pre deti. Divadelníci sa tu každoročne schádzajú, aby svoje najlepšie inscenácie predviedli pred detským publikom na celoštátnej prehliadke a súťaži s názvom Divadlo a deti. Tohtoročnej prehliadky sa zúčastnilo šesť súťažiacich divadelných súborov, ktoré postúpili do Rimavskej Soboty z krajských prehliadok. „Boli tu divadelníci z Modry, Vrábeľ, domáce rimavskosobotské divadlo Havran zo ZUŠ, takmer každoroční účastníci z prievidzského Divadla A a Shanti, DDS Odrobinka zo ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach a členovia DS Gong z Bratislavy,“ vymenovala účastníkov Regina Špitálová z Mestského kultúrneho strediska, ktoré je organizátorom prehliadky už 18-ty rok.

Dôležitou súčasťou festivalu, určenou všetkým účastníkom, bolo stretnutie odbornej poroty s tvorcami divadelných predstavení. Jeho cieľom bolo nielen samotné hodnotenie inscenácií, ale najmä skvalitnenie práce dospelých ochotníkov, poukázanie na problémy s detským publikom a vzájomná výmena skúseností. Trojčlenná odborná porota v zložení: pedagogička Konzervatória J. L. Bellu, Banská Bystrica Katarína Hitzingerová, pedagóg VŠMU Ján Hyža a dramaturg Ľubomír Šárik vzhliadla všetky predstavenia a za víťaza prehliadky vyhlásila DS GONG z Bratislavy s inscenáciou Na Winnetuovej hore. Svoje hodnotenie pridalo aj 12-členné detské fórum Agora pod vedením dramaturgičky a pedagogičky Dany Turanskej. „Ich názor sa zhodoval s odbornou porotou a na hre ocenili najmä dobrú atmosféru, vtipné spracovanie témy či živú hudbu,“ zhrnula na hodnotiacom seminári Turanská. Podľa slov režiséra Petra Vargu mladá generácia Winnetua nepozná, takže jej chcel ukázať pravé priateľstvo, česť a širokú prériu. Okrem prvého miesta a zlatého pásma „Gongáči“ získali priamy postup na vrcholnú prehliadku slovenského ochotníckeho divadla – Scénickú žatvu 2018 v Martine. Ku tomuto víťazstvu si pripísali aj cenu Agora fórum a Cenu primátora mesta Rimavská Sobota, pod ktorého záštitou sa celá prehliadka usporiadala. Druhé miesto a strieborné pásmo s odporúčaním na postup na Scénickú žatvu si odnieslo MODRÉ DIVADLO z Vrábeľ za inscenáciu O ôsmej na arche. Tretím miestom a strieborným pásmom sa môže pýšiť Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. z Prievidze. Vyslúžilo si ho za inscenáciu Poklad vláčikového piráta. V bronzovom pásme sa umiestnilo Divadlo AGAPÉ, Modra s inscenáciou Chráňme dedičstvo našich otcov, Divadlo HAVRAN zo ZUŠ, Rimavská Sobota s hrou Hlúpy Kubo a košický DDS ODROBINKA s predstavením Winners & losers.

„Umelecká úroveň tohtoročnej celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti "Divadlo a deti 2018" ukázala aké je nevyhnutné priblížiť súčasné témy detskému divákovi. Edukačno-dokumentárny charakter mala napríklad inscenácia "Chráňme dedičstvo našich otcov" Divadla Agapé z Modry, ktoré využíva dramatickú formu ako vzdelávací princíp pre prácu s mentálne postihnutými a tak svojím spôsobom búra bariéry postihnutia akéhokoľvek typu. Inscenácia "O ôsmej na arche" Modrého divadla Vráble odkrýva základné hodnoty priateľstva a otázky viery. "Hlúpy Kubo" (Divadlo Havran, Rimavská Sobota) nastolil formou karikatúry panovačnosť vyššie postavených ľudí voči jednoduchému aj keď naivnému človeku. S prítomnosťou smrti ako neoddeliteľným faktom života z pohľadu dieťaťa sa stretávame v inscenácii "Poklad vláčikového piráta" (Divadlo "A" a Divadlo Shanti z Prievidze). "Winners and losers" detského divadelného súboru Odrobinka sa zaoberá hamletovskou otázkou "Byť? Či nebyť?", ktorú inovuje o existencionálny rozmer v hľadania si miesta v živote. Divadelný súbor GONG z Bratislavy inšpirovali slová: česť, priateľstvo, zrada a široké prérie,“ zhodnotila predsedkyňa poroty Katarína Hitzingerová.

Detské publikum, ktoré je adresátom celej prehliadky, malo možnosť vidieť počas týchto dní okrem divadelných predstavení spomínaných kolektívov aj predstavenie Šťastný princ v podaní rimavskosobotského DDS Facka zo ZUŠ. Všetky predstavenia v rámci prehliadky boli bezplatne prístupné verejnosti.

Účastníci prehliadky Divadlo a deti prišli do Rimavskej Soboty nielen súťažiť. Organizátori pre nich pripravili zaujímavú divadelnú dielňu s názvom Príbeh – predmet - inscenácia. Viedol ju Peter Varga, bábkoherec, absolvent DAMU a zakladateľ pražského bábkového divadla Lokvar, ktoré sme privítali na prehliadke ako hosťujúce divadlo. Divákom ponúkli bábkovú rytiersku komédiu na motívy stredovekej francúzskej legendy Aucissin a Nicoletta. Spestrením ponuky boli aj ďalšie dve divadelné predstavenia hostí. Na nádvorí Čierny orol vystúpili aj herci košického Divadla Haliganda, ktorí si pre najmenších divákov pripravili interaktívne predstavenie O stratenom slniečku. Vo večerných hodinách sa verejnosti predstavili hnúšťanskí ochotníci z divadla Katalpa, ktorí na prehliadku zavítali s predstavením Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom.

Vyhlasovateľom prehliadky a zároveň odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Celé podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Rimavská Sobota s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Zdroj: MsKS


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross