No active "ca-sidebar-197687" sidebar

GYMNÁZIUM I. KRASKA: List rodičom piatakov

Gymnazium I. Kraska Rimavská Sobota„A nič, čo nám hovorili na starej škole, nie je pravda.“

 

Vážení rodičia piatakov, keby nám nezáležalo na vzdelaní v našom regióne, ktorý múdrych ľudí potrebuje aj potrebovať bude, nepísali by sme tieto riadky. Naše gymnázium, ktoré nesie meno po básnikovi Ivanovi Kraskovi, už dvadsať rokov poskytuje šikovným deťom z nášho mesta a okolia osemročné vzdelanie končiace maturitnou skúškou.

Zodpovedný rodič už dnes vie, aký cieľ by malo jeho dieťa v dospelosti dosiahnuť. Záleží len na rodičovi, akú cestu k cieľu pre svoje dieťa zvolí. On by mal vybrať kolektív spolužiakov a prostredie, kde jeho dieťa prežije 4 či 8 rokov. On by mal zvážiť, či po štyroch rokoch na ZŠ nechá svojho potomka stresovať monitorom M9, priemerným prospechom či prijímacími skúškami. Prechodom do prímy 8-roč. gymnázia jeho dieťa spomenuté faktory už trápiť nebudú. Môže sa slobodne rozhodnúť, či bude maturovať na gymnáziu alebo prestúpi na akúkoľvek strednú školu bez prijímacích skúšok.

V čom je teda rozdiel medzi vzdelávaním na základnej škole a na gymnáziu?
V prostredí a spolužiakoch - intelektovo vyvážené prostredie, spolužiaci rozumovo vyspelejší s podobnými záujmami a ambíciami.  Práve to sú tie špecifiká, ktoré nájdete len na 8-ročnom gymnáziu. A preto by bolo zaujímavé spýtať sa práve terajších primánov: Prečo práve do Gymnázia Ivana Kraska?  Urobili sme to, spýtali sme sa. Tu sú ich odpovede:

Hodiny majú voľnejší priebeh a predsa sa dozvieme viac ako na bežnej hodine v základnej škole. Je tu iný pohľad učiteľov na nás ako žiakov. Učitelia sa nám viac venujú, keďže sme približne vedomosťami na rovnakej úrovni na rozdiel od základnej školy, kde sú miešané triedy a učitelia sa veľakrát musia venovať horším žiakom. A tak potom žiaci, ktorí necítia potrebu učiť sa, ťahajú so sebou žiakov, ktorí sa chcú učiť a chcú vedieť viac. Stretávame sa aj so staršími žiakmi. Páči sa mi, že tu máme jazykovú školu.“ (Zuzana Ďuricová)
trieda Prima

Na škole máme rôzne doučovania.“ (Adriana Švarcová)

Na základnej škole sa učitelia zameriavajú najmä na tých slabších, a tu je to rovnomerné.“ (Daniela Borošová)

Všetci žiaci sú si rovní, nerobia sa medzi nami rozdiely – a to sa o mojej starej škole povedať nedá.“ (Lea Antalová)

Myslím si, že keď sem niekto príde, nič nestratí, iba získa. Učitelia veľa naučia. Používame aj interaktívne tabule.“ (Matthias Kasar)

Prístup učiteľov je oveľa zodpovednejší ako na základnej škole.“ (Pavel Ďurás)

Páči sa mi aj veľká nástenka s oznamami o suplovaní. A nie sú rozdiely medzi žiakmi, žiadne úľavy ako na starej škole, učitelia sú milí, správajú sa k nám tak ako k starším.“ (Romana Darčiová)

Život na gymnáziu stojí za to, lebo táto škola je športovo založená. Pri telocvični je posilňovňa a počas telocviku nás môže sprevádzať hudba. Páči sa mi aj to, že známky si môžete opraviť kedy chcete, učitelia sú zhovievaví. (Henrietta Nagyferenczová)

Ja by som sem svojho kamaráta zavolal, pretože sa tu učíme viac ako na základnej škole a je tu lepšie vybavenie. Máme bufet, ktorý je lacný a v jedálni sa podávajú až 4 druhy jedál. A máme veľké priestranné skrinky. Na základnej škole sme ich mali veľmi malé a mohlo sa do nich vstupovať iba dvakrát za deň.“ (Igor Paľovský)

A nič, čo nám hovorili na starej škole, nie je pravda.“ (Jakub Trnka)

Vážení rodičia, príďte dňa 11. júna (utorok) v rámci Dňa otvorených dverí k nám, budeme tu pre Vás od rána až do 16-tej hodiny. Príďte sa dopoludnia porozprávať s primánmi, či je naozaj pravdou to, čo v odkazoch pre Vaše deti napísali.

 

Vážení rodičia, druhé kolo prijímacích skúšok do prímy osemročného gymnázia bude na pôde Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote 18. júna od 8,00 hod. dopoludnia z vyučovacích predmetov matematika a slovenský jazyk.
Tešíme sa na Vaše deti.

Zdroj: Mgr. Ján Čeman, riaditeľ školy (Reklamný článok)
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross