No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Korupcia dostane vo Fiľakove stopku. Postarať by sa mal o to schválený etický kódex

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo na svojom marcovom zasadnutí etický kódex. Fiľakovo je doposiaľ jedinou samosprávou v širšom regióne, ktorá podobný dokument schválila. Ešte pred zasadnutím schválil primátor Attila Agócs, v rámci svojich kompetencií, aj kódex pre zamestnancov mesta.

„Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a kódex jej zamestnancov, definuje základné etické princípy a štandardy správania, ktoré sú očakávané od voleného predstaviteľa alebo zamestnanca mesta pri plnení svojich povinností. Je dokumentom, ktorého prijatie ide nad rámec legislatívnych povinností, v dnešnej dobe ho však považujeme za vysoko aktuálny a žiadúci,“ priblížila hovorkyňa mesta Klaudia Kovácsová. Ako ďalej ozrejmila, etický kódex bude slúžiť na ľahšie rozhodovanie sa zamestnancov a predstaviteľov samosprávy v komplikovaných a nejasných situáciách, pomôže pri predchádzaní konfliktov.

Podľa jej slov tento dokument jasne definuje uprednostnenie verejného záujmu pred súkromným, stanovuje princípy na predchádzanie korupcie, klientelizmu, rodinkárstva a podobných nežiadúcich javov, ktoré sú v súčasnosti vysoko aktuálne a často diskutované. S prijatím kódexu úzko súvisí aj schválenie prílohy k VZN z roku 2015 o metodike poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, ktoré predstavuje vyhlásenie člena zastupiteľstva alebo mestskej rady o dodržiavaní stanovených princípov pri odsúhlasovaní dotácii. „Ide predovšetkým o situácie, v ktorých sú poslanci alebo členovia rady či ich blízki rodinní príslušníci, predstaviteľmi alebo členmi štatutárnych orgánov organizácií, ktoré sa uchádzajú o dotáciu z mestskej kasy. V takomto prípade, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov, sa stanovilo, že poslanec alebo člen rady musí pred hlasovaním opustiť miestnosť a nezúčastní sa hlasovania,“ avizuje hovorkyňa.

Oba schválené dokumenty majú prioritne prispieť k ešte väčšej transparentnosti samosprávy. Zároveň majú prispieť k vyššej etickej kultúre mesta.

Zdroj: Rimava.sk FOTO: Robert Piatrik


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross