No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Kto sa stará o vaše deti? Na úrade majú zatiaľ desať potvrdení od rodičov

rimavska-sobotaNovú povinnosť oznámiť úradu, kto sa bude starať o dieťa staršie ako tri roky, kým nepôjde do školy, si v okrese Rimavská Sobota zatiaľ splnilo len niekoľko rodičov. K včerajšiemu dátumu bolo na rimavskosobotskom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny predložených desať potvrdení. Pre Rimava.sk to uviedla hovorkyňa úradu Júlia Antalová. Ako spomenula, na pracovisku v Bátke evidovali zatiaľ štyri potvrdenia, v Hnúšti tri. Novinka vyvolala aj otázniky. „Otázky, ktoré klienti dávajú, sú väčšinou zamerané na to, ako často treba potvrdenie dávať, akú zmenu nahlasovať, či je to možné aj telefonicky,“ priblížila hovorkyňa a spomenula, že sa stretávajú aj s pripomienkami na ďalšiu byrokraciu.

Povinnosť oznámiť úradu, kde bude zabezpečená starostlivosť o dieťa, ktoré už má tri roky, no ešte nezačalo plniť povinnú školskú dochádzku, vyplynula zo zákona o prídavku na dieťa. Rodičia si ju musia splniť od 1. februára. "Táto povinnosť sa týka výlučne detí, ktoré od účinnosti zákona a neskôr dovŕšili 3 roky. Nezahŕňa deti, ktoré dovŕšili 3 roky do konca januára 2014. Táto povinnosť sa neskúma aj vtedy, ak rodič zabezpečuje starostlivosť o dieťa a zároveň poberá rodičovský príspevok alebo materskú," vysvetlila hovorkyňa úradu. Podľa jej slov musia rodičia oznámenie podať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky. Ak teda bude mať vaše dieťa tretie narodeniny napríklad 15. marca, na úrad by ste mali zájsť najneskôr do konca apríla.

Oznámenie možno podať písomne priamo na úrade aj elektronicky, ale len so zaručeným elektronickým podpisom. "Na stránke ústredia je zverejnené tlačilo, prípadne je možné oznámenie uskutočniť len písomnou formou bez určeného tlačiva," podotkla Antalová.

Ktoré deti netreba ohlásiť?

Osoby, ktorým bolo predĺžené vyplácanie rodičovského príspevku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov v zmysle zákona túto ohlasovaciu povinnosť nemajú. Takisto podľa zákona nemajú túto povinnosť osoby, ktoré sú s dieťaťom na materskej a súčasne počas nej ďalšie dieťa v starostlivosti dovŕši vek troch rokov.

Kedy treba podať opätovné hlásenie?

Zákon určuje povinnosť opätovného hlásenia v prípade, že nastane podstatná zmena miesta vykonávania starostlivosti o dieťa (zmena predškolského zariadenia, zmena vykonávania starostlivosti z predškolského zariadenia na domácnosť alebo naopak). Za podstatnú zmenu miesta vykonávania starostlivosti o dieťa sa nepovažujú choroba a absencia v predškolskom zariadení, krátkodobé dovolenky alebo krátkodobé pobyty u príbuzných a podobne. V prípade podstatnej zmeny miesta vykonávania starostlivosti o dieťa je  potrebné nahlásiť zmenu do 8 kalendárnych dní.

Čo sa stane v prípade, ak dieťa nenahlásite?

Neohlásenie starostlivosti o dieťa môže vyvolať dôvodné podozrenie úradu, že starostlivosť o dieťa neprebieha v súlade so zákonom a záujmami dieťaťa. Môže byť teda impulzom pre následnú kontrolu a na základe jej výsledku viesť k pozastaveniu vyplácania prídavku na dieťa rodičom a k jeho následnému vyplácaniu inštitútom osobitného príjemcu. (zdroj: upsvar/rs)

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross