No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V múzeu budú prezentovať najnovšie archeologické nálezy v R. Sobote a regióne

24. novembra 2022 | | | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dnes (24. 11.) o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) uskutoční podujatie - Čo hovoria tajomné predmety spod zeme..., ktoré sa viaže k výstave „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea“.

Komentovaná prehliadka výstavy bude zameraná na prezentáciu najnovších archeologických nálezov v Rimavskej Sobote a v regióne Gemer-Malohont. Výstavou sprevádza archeológ Alexander Botoš.

Článok pokračuje pod reklamou


"Archeologické nálezy už od vzniku múzea v roku 1882 tvoria významnú súčasť zbierok múzea. Archeologické nálezy je možné nadobúdať len archeologickým výskumom alebo povrchovým zberom," uviedol archeológ múzea Alexander Botoš. Od roku 2008 Botoš vykonal 74 archeologických výskumov. Z archeologických výskumov vykonaných v rokoch 2008 až 2021 sa rozšíril zbierkový fond archeológia o 2020 kusov zbierkových predmetov. 

Na výstave sú vystavené zbierkové predmety pochádzajúce z archeologických výskumov vykonaných Gemersko-malohontským múzeom. "Pozornosť si zasluhujú nálezy novovekej keramiky objavené v roku 2009, počas archeologického výskumu zaniknutej studni na ul. K. Mikszátha v Rimavskej Sobote, unikátne archeologické nálezy – hlinený podstavec a štylizovaná antropomorfná plastika objavené v rokoch 2011 až 2016 počas výstavby rodinných domov na sídlisku pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej v Čerenčanoch. Vystavené sú aj nálezy novovekej keramiky a sklenených nádob objavených v roku 2011 počas archeologického výskumu na mieste bývalej mestskej tržnice. Prezentované sú aj nálezy stredovekých komorových kachlíc s vyobrazením sv. Barbory objavených v roku 2013 na zaniknutom hrade Širkovce – Kapla. Pozornosť na výstave si okrem iného zasluhuje aj unikátny nález kamenného svorníka s figurálnou výzdobou objavený počas archeologického výskumu zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku v roku 2018 alebo nálezy funerálnej keramiky objavené na žiarovom pohrebisku pilinskej kultúry v roku 2019 na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote," priblížil.

Na komentovanej prehliadke porozpráva o všetkých týchto výnimočných archeologických nálezoch, ako aj o archeológií Gemera-Malohontu a návštevníci si zároveň môžu prehliadnuť aj výstavu „Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea".

Vstupné na výstavu sú dve eurá.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross