No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Základná umelecká škola chystá žiacky koncert, pozýva na talentové skúšky

15. mája 2012 |  | |

Rimavskosobotská Základná umelecká škola pripravila verejný koncert, na ktorom sa predstavia žiaci z jednotlivých odborov. Ako Rimava.sk informoval riaditeľ školy Marian Lacko, uskutoční sa v stredu, 16. mája o 17.00 hod. v Dome kultúry. Ako podotkol, všetci, ktorí by chceli navštevovať Základnú umeleckú školu (ZUŠ), sú vítaní aj v polovici júna, kedy sa budú konať talentové skúšky. Prihlášky si možno vyzdvihnúť už teraz priamo v škole alebo stiahnuť z internetu, „talentovky“ sú na pláne v týždni od 11. do 15. júna.

„Už veľký učiteľ národov Jan Amos Komenský prišiel na to, že škola je najlepšia vtedy, keď sa stane hrou. Odvtedy  nikto nič lepšie nevymyslel. Umenie ponúka mnoho postupov a systémov na učenie hrou. Tento spôsob je nielen najlepší pri vyučovaní umeleckých predmetov, ale aj najprirodzenejší,“ hovorí riaditeľ ZUŠ. Ako pripomína, tento školský rok bol pre  školu výnimočný, pripomenula si  80. výročie svojho založenia. Za tieto roky vychovala stovky žiakov, vystriedalo sa tu množstvo pedagógov, vďaka ktorým sa škola neustále menila a formovala. V školskom roku 2011/2012 ZUŠ navštevuje 550  žiakov, ktorých vyučuje 21 učiteľov.

Hudobný odbor ako najstarší na škole, ponúka možnosť štúdia na niekoľkých oddeleniach: klávesové, sláčikové, dychové, spevácke, gitarové a akordeónové. Od septembra  bude otvorené nové oddelenie bicích nástrojov.

Žiaci výtvarného odboru svoje výpovede vyjadrujú prostredníctvom výtvarného jazyka a techník, ktoré si osvojujú na hodinách kresby, maľby, grafiky, dekoratívnych činností, modelovania a priestorového vytvárania. Okrem klasických techník sa oboznamujú aj s alternatívnymi výtvarnými technikami. Vo vyšších ročníkoch sa môžu špecializovať na keramiku, točenie na keramickom kruhu, tkanie na tkáčskom stave či základy počítačovej grafiky.

Literárno-dramatický odbor  je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové, slovesné tvorivé činnosti a hru s bábkou. V rámci odboru  fungujú tri divadelné súbory - Zauško, Facka, Alterna  -  v ktorých záujemcovia majú možnosť rozvíjať svoje dramatické schopnosti.

Výchova  žiakov tanečného odboru sa zameriava hlavne na princípy klasického, kreatívneho a vo vyšších ročníkoch aj džezového tanca. Žiaci sú tak od útleho veku pripravovaní na tanečné konzervatóriá a vysoké školy so zameraním na tanečnú pedagogiku a choreografiu. Okrem povinných tanečných techník, najlepší žiaci odboru navštevujú súbor, ktorý pripravuje žiakov na reprezentáciu základnej umeleckej školy a mesta Rimavská Sobota na celoslovenských a medzinárodných tanečných súťažiach.

Žiaci ZUŠ sa každoročne zúčastňujú rôznych regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. „Úspechy však neprichádzajú samé od seba. Sú výsledkom svedomitej a poctivej práce učiteľov a žiakov, ktorí sa snažia uchovať umelecké posolstvo pre nasledujúce generácie,“ dodáva riaditeľ školy.

Zdroj: ZUŠ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross