No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Lučenec má schválený rozpočet na rok 2024. Hospodáriť bude s vyše 30,5 milióna eur

LUČENEC – Mestské zastupiteľstvo na svojom uplynulom zasadnutí jednomyseľne schválilo rozpočet na rok 2024. Pri tvorbe rozpočtu musela samospráva vychádzať z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a z vývoja v roku 2023. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, samospráva bude hospodáriť so sumou 30 597 915 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová.

Zameraný na nevyhnutné výdavky

"V rámci výdavkov sa mesto Lučenec vzhľadom na infláciu, zvýšené ceny energií a výpadok príjmov z podielových daní v dôsledku legislatívnych zmien, bude v roku 2024 zameriavať najmä na zabezpečenie nevyhnutných výdavkov, ako sú vývoz odpadov, verejné osvetlenie, zimná údržba ciest, prevádzka budov v majetku mesta a podobne," uviedla hovorkyňa.

Pokračovala, že najviac finančných prostriedkov pôjde na programy vzdelávanie (14,1 milióna eur), podporná činnosť (7,3 milióna eur), rozvoj mesta (1,9 milióna eur), doprava a cesty (1,5 milióna eur), odpadové hospodárstvo (1,3 milióna eur), sociálne služby a pomoc (1,1 milióna eur) a interné služby mesta (595-tisíc eur). Do bezpečnosti potečie 1,1 milióna eur, do kultúry 402-tisíc a na šport a rekreáciu pôjde 375-tisíc eur.

Článok pokračuje pod reklamou


"Po konsolidačnom roku 2023 samospráva pokračuje v šetriacom režime a na dennej báze hľadá ďalšie možné vnútorné rezervy a úspory. Rozpočet na rok 2024 bol zostavovaný tak, aby sa úsporný režim obyvateľov mesta dotýkal čo najmenej," doplnila.

Rozbehnuté projekty chcú dotiahnuť do úspešného konca

Z pohľadu investícií sú v rozpočte zahrnuté najmä už rozbehnuté projekty. Preto muselo mesto počítať s kofinancovaním týchto projektov, ktoré sa zväčša pohybuje na úrovni 5, 8, alebo 0 percent. Aktuálne má samospráva v realizácii 34 projektov za približne 10 miliónov eur a ďalších 14 projektov má v hodnotení.

"V rozpočte sú naplánované výdavky napríklad na zakúpenie vnútorného vybavenia Materskej školy Partizánska, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou vďaka dotácii. V roku 2024 začne mesto Lučenec vďaka získanej dotácii s revitalizáciou Kubínyiho námestia. Ďalším zeleným projektom je revitalizácia zelene na Ulici M. Rázusa,“ povedala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková. V rozpočte sa ďalej počíta so zabezpečím skúšobnej prevádzky mestskej plavárne.

Zároveň bude mesto Lučenec pokračovať v uchádzaní sa o dotácie a eurofondy, ktoré sú v aktuálnej finančnej situácii samospráv nevyhnutné pre zabezpečenie rozvoja mesta.

"Máme už pripravené projekty pre udržateľný mestský rozvoj a aj projekty cez IÚS BBSK. Ide napríklad o financie na regionálnu plaváreň, bývalú hasičskú zbrojnicu, kompletnú rekonštrukciu Predstaničného námestia – II. etapa, rekonštrukciu Divadla B. S. Timravy, obnovu Tuhárskeho námestia, revitalizáciu vnútrobloku – Erenburgova ulica, výstavbu prekrytých kontajnerových stanovíšť či rekonštrukciu mestskej tržnice. Čo sa nám v období nasledujúcich štyroch rokov, kedy je možné čerpať tieto financie, podarí zrealizovať, bude závisieť napríklad aj od príjmov z podielových daní,“ dodala primátorka.

Mesto Lučenec naďalej pripravuje projektové zámery a s tým súvisiace dokumenty do výziev a aktivít zameraných na ochranu životného prostredia – napríklad na adaptačné opatrenia a zmenu klímy. O financie z mimorozpočtových zdrojov sa mesto plánuje uchádzať na revitalizáciu zelene Haličskej cesty a Ulice L. Novomeského či na projekt Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II (Zelené opatrenia). Ďalšími dôležitými projektovými zámermi, ktoré bude mesto v prípade vyhlásenia príslušných výziev podávať, sú napríklad Dovybavenie kompostárne o techniku, Vodozádržné opatrenia, Bezpečné prostredie v obci – kamery, Cyklotrasy (ul. Olbrachtova), Denný stacionár, Ul. Novohradská a ďalšie miestne komunikácie, Rozširovanie Mestských sadov a Revitalizácia Mestského parku.

Ambíciou mesta je pripraviť v roku 2024 ďalších 27 projektov, a to v závislosti od príjmov mesta z podielových daní. Pripravenosť projektov totiž zohráva dôležitú úlohu pri získavaní dotácií.

Investícia do verejného osvetlenia

Ďalší z rozsiahlych projektov, ktorý sa nachádza v štádiu pred vyhlásením verejného obstarávania, je rekonštrukcia verejného osvetlenia, s ktorou plánuje mesto začať v priebehu roku 2024 – financovaná bude z Envirofondu vo výške 4 107 898 eur. "Z tohto balíka financií chceme realizovať aj projekty na zníženie energetickej náročnosti budov. Plánujeme umiestniť fotovoltiku aj s batériovými úložiskami napríklad na kino Apollo, Divadlo B. S. Timravy, futbalový štadión, zimný štadión a štyri materské školy, čím by sme znížili energetickú náročnosť týchto budov. Nespotrebovaná energia z batériových úložísk by bola nasmerovaná do osvetlenia,“ vysvetlila primátorka mesta.

Tento rok mesto čaká z dôvodu ukončenia zmluvných vzťahov aj verejné obstarávanie k predmetu zákazky Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií. Ďalším dôležitým verejným obstarávaním vyhláseným z rovnakého dôvodu bude výber dodávateľa služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Lučenec.

Nová parkovacia politika

Článok pokračuje pod reklamou


"Významná zmena čaká mesto aj v oblasti parkovacej politiky. V roku 2024 plánuje spustiť prvú etapu nového systému v centre mesta. Cieľom je zjednodušiť obyvateľom a návštevníkom mesta využívanie parkovacích služieb, zlepšiť prehľad mesta o vyťaženosti jednotlivých parkovísk a zlepšiť výber a výnos z vyzbieraných poplatkov za parkovanie v meste, ktoré môžu byť použité na budovanie nových parkovísk a zlepšenie kvality služieb mesta. Zavedením inovatívnych technológií v oblasti parkovania v meste vytvoríme nové možnosti úhrady parkovania a znížime tak počet neplatiacich vodičov, ktorí parkovacie miesta zaberajú počas najvyššej hustoty cestnej premávky a sťažujú tak prístup k parkovacím miestam vozidlám, ktoré chcú tieto miesta využívať krátkodobo. Zefektívnením kontroly uhradeného parkovania nielen znížime vyťaženosť mestskej polície pri ´manuálnej´ kontrole tejto povinnosti, ale tiež zvýšime disciplinovanosť vodičov," vysvetlila hovorkyňa.

Dotácie pre šport aj príspevok pre nemocnicu

V rozpočte na rok 2024 sa počíta aj s dotáciami pre športovcov. Snahou mesta Lučenec je prerozdeliť vyčlenené finančné prostriedky na podporu činnosti väčších i menších športových klubov a aj takouto formou podporovať športové aktivity občanov mesta. Na rok 2024 sú navrhnuté finančné prostriedky vo výške 225 000 eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 sú výdavky na dotácie vyššie o 11 500 eur. Dotáciu vo výške 7 500 eur na nákup prístroja dostane aj lučenská nemocnica.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross