No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MAGINHRAD: Na kopci vyrastá rozhľadňa. Jej základy "preklepol" aj archeológ

na mieste budúcej rozhľadneKraj ako na dlani. Na taký pohľad sa už čoskoro môžu tešiť všetci, ktorí si urobia výlet na Maginhrad nad Nižným Skálnikom, na miesto niekdajšieho hradu opradeného legendami.  Práve tu v súčasnosti vyrastá rozhľadňa, ktorá bude vysoká viac ako 16 metrov. Stavbári však nie sú jediní, ktorí v uplynulých dňoch na kopci pracovali. Základy rozhľadne preskúmal aj archeológ.  Záchranný archeologický výskum pod základmi  zrealizovala Miestna akčná skupina Malohont v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote.

Ján Botto: Báj Maginhradu
Na polnoc už odzvonili po doline všade —
A čože to za svetlo na tom Maginhrade?
Len kto to tam ešte hore pozde svieti?
Či to priadky dajaké zaplietlis’ v klebety?
Či to pani Maga tam s kýmsi dnes haruje?
Či sa to mocný Jiskra do boja hotuje?
Ach! nieže, nie — nepleti! — dávna tomu chvíľa,
dávno sa na tom hrade sviečka vyhasila;
ej, dávno tam už všetci dolu políhali —
dávno, dávno Maginhrad víchrice rozviali! (úryvok z diela)

"Výskum bol vykonaný prostredníctvom štyroch sond, ktoré boli hĺbené ručne. Situované boli v mieste základových pásov budúcej rozhľadne v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica," uviedla pre Rimava.sk koordinátorka projektu Elena Kubaliaková. Ako spomenula, na 5-dňovom výskume sa pod vedením archeológa Alexandra Botoša podieľali aj štyria dobrovoľníci z Nižného Skálnika a Veľkých Teriakoviec.

"Hnuteľné ani nehnuteľné archeologické nálezy neboli zistené" uvádza vo výskumnej dokumentácii vedúci výskumu Alexander Botoš. Túto skutočnosť odôvodňuje aj tým, že v juhovýchodnej časti predpokladaného hradného areálu, kde má byť rozhľadňa umiestnená, sa vzhľadom na konfiguráciu terénu nepredpokladá existencia stredovekých hradných objektov a budov. "Rozsah pravekého a stredovekého osídlenia hradiska a hrádku, resp. hradu na Maginhrade je vzhľadom na chýbajúce archeologické výskumy neznámy," dodáva archeológ v záverečnom zhodnotení výsledkov  výskumu.

Pozitívnou správou je, že Miestna akčná skupina Malohont vyčlenila ďalšie financie na pokračovanie výskumu v inej časti hradného areálu. S jeho realizáciou sa začne v novembri tohto roka, ak to počasie nedovolí, na jar budúceho roka.

Stavbe rozhľadne predchádzali aj brigády dobrovoľníkov, ktorí vyčistili okolie. Okrem rozhľadne, ktorej dokončenie je plánované do konca tohto roka, pribudne budúci rok v lokalite aj náučný chodník.

Archeologický výskum pod rozhľadňou Maginhrad bol realizovaný vďaka programu Šanca pre Váš región Nadácie Orange.

Archeológ Alexander Botoš uvádza, že na mieste, kde má byť postavená rozhľadňa a ani v predpokladanom hradnom areáli nebol v minulosti vykonaný žiadny archeologický výskum.  Ako spomína, prvé archeologické nálezy z lokality Maginhrad sú však  známe už zo začiatku 20. storočia, keď výskum vykonával poloprofesionálny archeológ a spoluzakladateľ Gemerského župného múzea Ľudovít Hűvössy (1858 – 1939). Z tohto výskumu pochádzajú keramické nálezy badenskej kultúry, ako aj pilinskej a kyjatickej kultúry. Leon Sokolovský uvádza na Maginhrade v rokoch 1453 – 1458 existenciu menšej bratríckej posádky. Podľa všeobecných údajov uvádzaných v literatúre hrad Maginhrad zanikol v období 15. storočia. Nadzemné múry ani konštrukcie na hrade Maginhrad nie sú zachované, predpokladá sa, že hrad bol skôr drevenej konštrukcie a mal charakter strážneho hrádku alebo tvrdze. (z výskumnej dokumentácie, ktorú vypracoval PhDr. Alexander Botoš)

Zdroj: Rimava.sk

 


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross