No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MAS MALOHONT: Zazmluvnili ďalších deväť projektov obcí

V priebehu posledných dní boli podpísané zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na deväť projektov obcí, ktoré boli na úrovni Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT schválené koncom roka 2010. Niektoré z nich sú už zrealizované, ostatné sa budú realizovať v tomto roku.

Ako Rimava.sk informovala manažérka MAS Miroslava Kubaliaková, spolu bolo predložených 14 projektov, ktoré Výberová komisia MAS schválila ešte v novembri 2010 a následne ich zaslala na kontrolu na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). „Počas tejto kontroly boli zo strany obcí stiahnuté tri projekty (Ožďany, Vyšný Skálnik a Zacharovce) a ďalšie dva projekty neboli schválené (Drienčany, Rimavská Baňa),“ uviedla Kubaliaková. Podľa jej slov v prvom prípade obec nedoplnila chýbajúce náležitosti projektu do termínu stanoveného vo výzve na doplnenie projektu, v druhom prípade nebolo obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb realizované podľa usmernenia.

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli podpísané k deviatim projektom, medzi ktorými sú rekonštrukcie kultúrnych domov v Kokave nad Rimavicou, Utekáči a v Sušanoch, rekonštrukcia rekreačných zón v Rimavských Zalužanoch a v Hrušove, ako aj rekonštrukcia verejného priestranstva na park pri knižnici v Hnúšti. Okrem toho k nim patria aj projekty, ktoré už boli zrealizované v minulom roku, a to rekonštrukcia bývalej školy na spoločenské centrum v Babinci, druhá etapa rekonštrukcie knižnice v Hnúšti a čiastočne upravené verejné priestranstvo v obci Klenovec.

Celkovo bolo v rámci jednej výzvy zazmluvnených sedem projektov s finančným príspevkom takmer 289 tisíc eur, v rámci druhej výzvy boli podpísané zmluvy k dvom projektom vo výške 125 tisíc eur.

Realizácia projektov je spolufinancovaná Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Os 4 Leader. Okrem toho sa na financovaní projektov podieľa aj Slovenská republika a nemalý podiel financií predstavujú vlastné zdroje obcí.

Zdroj: Ing. Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross