No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Mládežnícky parlament: Kandidáti na primátora diskutovali so študentmi

12. novembra 2014 |  | | |

Diskusia s kandidátmiVoľby sa nezadržateľne blížia, a preto by si každý volič mal rozmyslieť, komu udelí svoj hlas. Rimavskosobotský Mládežnícky parlament sa rozhodol, že prvovoličom z Gymnázia Ivana Kraska a z Obchodnej akadémie pomôže v rozhodovaní a zorganizuje otvorenú diskusiu s kandidátmi na primátora.

Vo štvrtok, 6. novembra, sa v priestoroch GAB klubu v Dome kultúry takáto diskusia uskutočnila. Zúčastnili sa jej traja kandidáti, Dušan Hlinka, Igor Maňovský a Štefan Orosz. Jozef Šimko najprv účasť potvrdil, no napokon sa kvôli pracovným povinnostiam ospravedlnil. Diskusiu otvorili krátke príhovory kandidátov, v ktorých sa predstavili a vysvetlili študentom, prečo sa rozhodli vstúpiť do volieb, kde vidia hlavné nedostatky mesta a ktoré problémy by sa v prvom rade mali začať riešiť.

Prvá otázka, ktorá zaznela z publika, sa týkala povestného financovania športových klubov a podpory športu. Ako prvý sa slova ujal Dušan Hlinka s názorom: na športové kluby môžeme byť hrdí, no ich financovanie v takej miere, ako by bolo potrebné, si mesto nemôže dovoliť, a preto by ich mali finančne podporovať aj sponzori, ktorých by si kluby mali získať. Kandidát Igor Maňovský tvrdil, že financovanie športu by predovšetkým malo byť transparentné. Štefan Orosz prišiel s návrhom zostaviť objektívnu koncepciu, podľa ktorej by sa vyčlenené mestské financie spravodlivo prerozdelili medzi športové kluby. Tiež zastával názor, že je potrebné získať sponzorov, pretože mesto si nemôže dovoliť financovať kluby samo.

Ďalšou témou bolo rekreačné stredisko Kurinec, kultúra a kultúrne objekty v meste. Kandidát Hlinka tvrdil, že mesto má veľa kultúrnych objektov a nedokáže sa o ne postarať. Nesúhlasí s financovaním rekreačného strediska Kurinec a chce, aby si na seba dokázalo zarobiť samo a nečerpalo financie z mestskej kasy. Rimavská Sobota si nemôže dovoliť financovať všetky tieto objekty a mala by si určiť priority, povedal. Igor Maňovský opäť vyzdvihol chýbajúcu transparentnosť. Podľa neho by si malo mesto hlavne vypočuť názory jeho obyvateľov a konať podľa ich potrieb. Štefan Orosz nazval Kurinec „retro Kurincom“. Podľa jeho názoru by malo toto stredisko napredovať, aby neostalo len kúpaliskom, ale objektom s možnosťami ubytovania a stravovania pre väčšie množstvo ľudí. Financie na svoj rozvoj by malo získať z fondov Európskej únie a verejnoprospešní pracovníci by sa mali starať o údržbu kúpaliska aj kultúrnych objektov.

Študentov tiež zaujímalo, ako ich chcú kandidáti motivovať, aby zostali žiť v Rimavskej Sobote a neprispeli k vyľudňovaniu tohto okresu. Igor Maňovský jednoznačne tvrdil, že by mesto malo podporiť podnikateľov, ktorí už v Rimavskej Sobote sú a je zbytočné čakať na príchod veľkých investorov, pretože bez iniciatívy mesta a jeho obyvateľov sa nič nezmení. Tak by sa mladým ľuďom vytvorili pracovné príležitosti a nemuseli by zo svojho rodného mesta odchádzať. Štefan Orosz vidí riešenie v hľadaní spoločnej reči a v aktivite, pretože investorov treba do mesta pritiahnuť. Podľa neho máme hotový priemyselný park, ale aj menšie mestá majú viac investorov. Dušan Hlinka by staval na základoch, ktoré mesto kedysi vybudovalo. V meste je podľa neho dostatočné množstvo prácechtivých ľudí, je potrebné vytvoriť projekt a keď mesto pripraví vhodné podmienky pre investorov, postupne ich priláka. Svoju krátku reč zavŕšil výrokom, že nie je potrebné posielať premiérovi lopatu, ale sa jej chytiť a začať pracovať.

Kandidáti sa tiež vyjadrili na tému etnického zloženia obyvateľstva a budúcnosti Rimavskej Soboty. Dušan Hlinka uviedol, že chce, aby nám v našom meste bolo dobre všetkým. Riešenie súčasného stavu nevidí v stavaní sociálnych bytov a v budúcnosti chce mať Rimavskú Sobotu usmiatejšiu. Igor Maňovský načrtol dva smery, ktorými sa môžeme uberať. Prvým z nich je podpora práce a kultúry pre jednu skupinu ľudí a druhým je stavanie sociálnych bytov a kontajnerových škôl pre druhú skupinu, ktorá sa bude cítiť lepšie. Tiež apeloval na mladých ľudí, aby išli voliť, pretože inak mesto nebude konať podľa ich potrieb. Štefan Orosz povedal, že mesto by hlavne nemali opúšťať talentovaní ľudia, pretože inak úplne upadne. Základné vzdelanie nestačí na pritiahnutie investorov a tento stav v meste treba podľa jeho názoru zmeniť.

Psí útulok sa „pretriasal“ už mnohokrát a nebolo tomu inak ani tentoraz. Všetci traja kandidáti sa zhodli, že každý z nich by psí útulok postavil, ak by sa stal primátorom. Nevyužitie príležitosti na stavbu útulku, ktorá sa pred časom vyskytla, bola podľa nich krokom vedľa. V závere diskusie sa k slovu dostali členovia Mládežníckeho parlamentu, ktorí chceli zistiť, či s nimi budúci primátor mieni spolupracovať. Kandidáti svorne potvrdili, že spolupráca s mladými ľuďmi je veľmi dôležitá, zmysluplná a užitočná, pretože len vyjadrený názor môže byť aj vypočutý.

Predseda Mládežníckeho parlamentu Samuel Bencsső sa k priebehu diskusie vyjadril takto: „Chceli sme zvýšiť povedomie mladých a myslím si, že sa nám to aj podarilo. Všetci kandidáti reagovali na toto pozvanie pozitívne a prijali ho. Mladí študenti diskutovali s kandidátmi skoro dve hodiny na rôzne témy, ktoré sa týkali mládeže, ale aj budúcnosti nášho mesta. S priebehom diskusie som bol spokojný a podľa hodnotení aj mládež a kandidáti. Ďakujem všetkým členom Mládežníckeho parlamentu, žiakom a pedagógom za účasť a spoluprácu a v neposlednom rade kandidátom za prijatie pozvania a za naozaj zaujímavú a inšpiratívnu diskusiu.“

Na záver ostáva len dúfať, že táto diskusia nebolo zbytočná, mladí ľudia pôjdu naozaj voliť a vyberú si toho správneho primátora, pretože aj to je jeden zo spôsobov, ako môžu zlepšiť svoju budúcnosť a smerovanie mesta.

Michaela Baboľová,
študentka Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote
(redakčne upravené)


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross