No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Prerozdelenie príspevkov pre niektoré subjekty takmer na hrane VZN?

Posledné mestské zastupiteľstvo v súčasnom zložení v Rimavskej Sobote bolo aj o prerozdeľovaní finančných príspevkov pre niektoré subjekty v meste. Hoci túto tému už mestské zastupiteľstvo riešilo na inom svojom rokovaní, uznesenie o prerozdelení finančných príspevkov primátor Jozef Šimko nepodpísal.

Podľa jeho slov mu neprišlo spravodlivé ak niektorým subjektom pridelia príspevky a iným nie, a to konkrétne pre OZ Spevácky zbor Bona Fide, Spevácky zbor Dúha, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, Rímskokatolícku cirkev, farnosť Rimavská Sobota, Dom Matice slovenskej i Úniu žien Slovenska, Okresná organizácia, Rimavská Sobota. „Je nemysliteľné, aby jeden dostal a ďalšie by nedostali finančné príspevky,“ uviedol Šimko. Podľa jeho slov oslovili vyššie spomínané subjekty, ktoré na to reagovali. Ako ďalej povedal, poslanci buď potvrdia svoje uznesenie, ktoré on nepodpísal, alebo podporia nový návrh na uznesenie.

Podľa poslanca a zároveň predsedu Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Zsolta Főzőa, v komisii postupovali podľa daného VZN a dodržali termíny, pričom subjekty môžu podávať žiadosti do 31. decembra príslušného roka ako aj do 31. júla príslušného roka. Ako na margo oslovenia daných subjektov Főző povedal, mohlo to ísť ešte v lete a nie teraz, po termíne a po odsúhlasení príspevkov. Do diskusie sa zapojil aj poslanec Zoltán Bán, podľa ktorého tak primátor mestské zastupiteľstvo nabáda na porušenie Všeobecného záväzného nariadenia. „Mestské zastupiteľstvo má právo prehodnotiť VZN, ale teraz prakticky porušujeme VZN. Práve preto ho máme, aby sme nejakým spôsobom regulovali a upravili podmienky pri podávaní žiadostí. Mesto nemá nejakým spôsobom povinnosť upozorňovať subjekty na podanie žiadosti,“ poznamenal.

K téme sa vyjadril aj viceprimátor Ladislav Rigó. Ako ozrejmil, pri tomto VZN navrhoval dať iba jeden termín podávania žiadostí. „Keby sme tak urobili, nedostali by sme sa do tohto problému,“ podotkol a dodal, že finančné prostriedky sú vyčlenené aj pre tieto subjekty, tak by ich mali odsúhlasiť. Do diskusie vstúpil aj poslanec Samuel Urban, ktorý navrhol prelomiť potvrdenie primátora. „A ako prejav dobrej vôle schváľme dodatočne finančné prostriedky pre tieto subjekty, keď sú vyčlenené financie,“ doplnil.

V tomto bode nakoniec poslanci hlasovali dvakrát. Najskôr 13-timi hlasmi potvrdili svoje septembrové uznesenie, a tak prelomili veto primátora. A ďalším uznesením pridelili finančné príspevky spomínaným subjektom: OZ Spevácky zbor Bona Fide 500 eur, Spevácky zbor Dúha 500 eur, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 1 100 eur, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Rimavská Sobota 1 100 eur, rovnakej farnosti na svetové stretnutie mládeže 300 eur, Dom Matice slovenskej 500 eur a Únia žien Slovenska - Okresná organizácia Rimavská Sobota 1000 eur.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross