No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Rozpočet, odkup akcií mesta či opäť nájomné byty medzi témami rokovania

perex-zastupitelstvoPoslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote majú pred sebou ďalšie plánované rokovanie. V zasadacej miestnosti bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu sa stretnú v utorok, 15. novembra o 13:00 hod. Na stole ich čaká niekoľko bodov.Medzi nimi bude aj návrh VZN mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2017. Na stole ich však čaká aj rozpočet mesta na rok 2017 a výhľadovo aj na roky 2018 a 2019. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, celkové príjmy predstavujú hodnotu 14 441 883 eur, pričom celkové výdavky sú v hodnote 14 437 680 eur. Programový rozpočet mesta na budúci rok by tak mal byť prebytkový, a to sumou 4 203 eur.

Na zasadnutí zástupcovia občanov prerokujú aj návrh na zmenu uznesenia z decembra minulého roka, ktorá sa týkala aktualizácie investičných zámerov výstavby nájomných bytov na sídlisku na Hostinského ulici. Podľa tejto zmeny by tak mali namiesto 32 bytových jednotiek vystavať 34 s priemernou podlahovou plochou bytov v dome do 50 metrov štvorcových. Práce realizuje firma Gemerstav, s ktorou mesto schválilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Investor byty postaví za vlastné a samospráva ich po kolaudácii prostredníctvom príspevku zo Štátneho fondu rozvoja a bývania ako aj z úveru neskôr hradeného z nájmu odkúpi.

Poslanci sa budú zaoberať aj ponukou na odkúpenie akcií Prima Banke. Podľa materiálov na rokovanie, banka ponúkla mestu odkúpenie jeho 11 akcií v hodnote 4 389 eur. Subjekt ponúka samospráve za tieto akcie 6 270 eur. V ďalších bodoch sa budú mestskí poslanci zaoberať zásadami používania symbolov mesta či návrhom na projekt „Posilnenie cezhraničnej spolupráce na území Európskeho zoskupenia územnej spolupráce ( EZUS) Slaná –Rimava –Határon átnyúló együttműködés erősítése a Sajó –Rima ETT területén“.

Prerokujú aj majetkovoprávne otázky, odznejú i interpelácie poslancov a všeobecná rozprava.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross