No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Samospráva bude mať v novom volebnom období viac poslancov

Uplynulé mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote rokovalo aj o počte volebných obvodov ako i počte poslancov v nich. Po novembrových voľbách sa však situácia zmení. Zástupcovia občanov odsúhlasili zachovať pôvodný počet volebných obvodov, pričom v niektorých bude viac poslancov.

V súčasnosti má samospráva päť volebných obvodov a celkovo 19 poslancov. Ako však na rokovaní uviedol prednosta Mestského úradu Štefan Szántó, vo volebnom obvode Sídlisko Rimava - Malohontská je menej voličov a viac poslancov ako napríklad vo volebnom obvode Staré mesto-Chrenovisko-Vyšná Pokoradz. „Je to taká anomália a nelogická záležitosť,“ poznamenal.

Podľa zákona o obecnom zriadení počet poslancov mestského zastupiteľstva závisí od počtu obyvateľov. Rimavská Sobota má aktuálne 22 355 obyvateľov, z čoho vyplýva, že mestské zastupiteľstvo môže určiť najmenej 15 a najviac 25 poslancov. Poslanec Viliam Vaš navrhol, aby s takýmto počtom obyvateľov malo mestské zastupiteľstvo 22 poslancov. Ďalší návrh bol od poslankyňe Andrey Andrášiovej, podľa ktorej by sa mal počet poslancov znížiť na 17 alebo zvýšiť na 21. K počtu 21 sa priklonil aj poslanec Július Sojka, podľa ktorého toto množstvo mandátov sa javí ako najspravodlivejšie a navrhol pridať po jednom poslaneckom kresle do volebného obvodu Staré mesto – Chrenovisko - Vyšná Pokoradz ako i do obvodu Rožňavská - Šibeničný vrch - Sabová - Vinice - Bakta - Nižná Pokoradz. „Prikláňam sa ku kolegovi Sojkovi. Posilniť 1. a 2. volebný obvod,“ povedal poslanec Štefan Baláž.

V závere tak mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh poslanca Sojku. Volebný obvod č. 1 (Staré mesto-Chrenovisko-Vyšná Pokoradz) a č.2 ( Rožňavská - Šibeničný vrch - Sabová - Vinice - Bakta - Nižná Pokoradz) tak budu mať po jednom poslancovi naviac, teda štyroch. Počet poslancov v ďalších volebných obvodoch ostáva nezmenený, vo volebnom obvode č. 3 (Sídlisko Rimava – Malohontská) ostávajú štyri poslanecké mandáty, v obvode č. 4 (Sídlisko Západ - Sobôtka – Kľačany) šesť a v obvode č. 5 (Tomašová - Včelinec - Dúžavská cesta - Kurinec - Dúžava – Mojín) budú tri poslanecké stoličky. Do mestského zastupiteľstva tak po novembrových komunálnych voľbách zasadne 21 poslancov.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross