No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Sedem hodín rokovania o hospodárení mesta, zmene rozpočtu či pamätnom parku

perex-mszPoslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote majú za sebou prvé poprázdninové rokovanie. Počas siedmich hodín nielen schvaľovali, ale pri niektorých bodoch aj búrlivo diskutovali.V úvode svojho pracovného stretnutia sa poslanci zaoberali hospodárením mesta a monitorovacou správou programového rozpočtu za I. polrok. Ako na zasadnutí uviedol Miroslav Bielak z ekonomického odboru Mestského úradu v Rimavskej Sobote, mesto má v rezervnom fonde sumu 458 tis. eur. Podľa slov primátora Jozefa Šimka, samospráva takýto prebytok nemala od čias nežnej revolúcie. V rámci majetkovoprávnych otázok ozrejmil primátor situáciu aj ohľadom voľnej plochy pri Sociálnej poisťovni na Ulici Miszátha. Ako povedal, na tomto mieste by chceli vystavať parkovisko. Tento návrh podporilo 16 z 19 prítomných poslancov.

Na stole mali zástupcovia občanov aj návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta. V rámci diskusie priblížil Šimko i stav rekonštrukcie chodníka na Námestí Š. M. Daxnera. Ako poznamenal novú dlažbu by mali začať klásť od budúceho týždňa. „Dlažbu už máme tu. Ale som to zastavil, pretože máme jarmok,“ poznamenal a dodal, že nepôjde o zámkovú ale špeciálnu dlažbu. „Bude to exkluzívne námestie a je to srdce Rimavskej Soboty a musí to vyzerať ako Kristove ľavé oko,“ povedal primátor, podľa ktorého kompletná rekonštrukcia by mala byť vo výške približne 68 tis. eur. K bodu vystúpil aj poslanec Štefan Baláž, ktorý žiadal navýšenie finančných prostriedkov o sumu 8 tis. až 10 tis. eur pre Mestské kultúrne stredisko, a to kvôli zatekajúcej streche v trakte E. „Plátanie ako to urobili na dvoch-troch metroch nič nerieši,“ podotkol Baláž. Na margo kultúry reagoval aj poslanec Zoltán Bán, ktorý žiadal zakomponovať do druhej zmeny rozpočtu finančný príspevok vo výške 3 tis. eur pre Csemadok. Témou v rámci rozpočtu mesta bol aj Kurinec. Podľa Šimka tržby za tento rok boli na Kurinci vo výške približne 150 tis. eur. Z týchto príjmov chcú podľa jeho slov zaplatiť 104 tis. eur na stavebné úpravy detského bazéna. Výsledkom diskusie k tomuto bolo odhlasovanie návrhu na druhú zmenu rozpočtu 17-timi poslancami.

Poslanci sa zaoberali aj informatívnou správou o poskytovaní sociálnych služieb v nocľahárni na Ulici Hviezdoslavovej. Ako povedal poslanec Ivan Hazucha, v správe ho prekvapil uvedený menší počet ľudí využívajúcich nocľaháreň oproti minulému roku. Ako poznamenal, dôvodom mohla byť aj minuloročná relatívne teplejšia zima. Podľa Hazuchu je v meste veľa nevyužitých budov, ktoré by mohli dať do poriadku, odpredať a nocľaháreň presunúť inde. Ďalej poslanec spomenul aj bezdomovcov pred Domom kultúry, na ktorých sa sťažujú obyvatelia mesta. „Vykonávajú potreby za sochou Š. M. Daxnera,“ poznamenal a dodal, je to smutné, že občania mesta musia takéto trpieť kvôli piatim bezdomovcom. Podľa primátora ide len o konštatovanie. „Dajte mi však riešenie,“ uviedol. Nakoniec túto informatívnu správu mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie, rovnako aj ďalšie body, ktoré predložil hlavný kontrolór Ladislav Šťavina.

Zaoberali sa aj Všeobecným záväzným nariadením o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta. Po menšej diskusii odklepli poslanci aj tento bod, s tým, že primátor nariadil Jánovi Bozóovi z Oddelenia stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy by mal pripraviť článok do mestských novín o tom, aký je postup pri odovzdávaní odpadu.

Ďalší bod, aktualizácia investičných zámerov výstavby nájomných bytov, v ktorej sa navrhoval zvýšiť počet bytových jednotiek z 32 na 34, poslanci na podnet primátora stiahli z rokovania.

O búrlivú diskusiu sa postaral návrh na realizáciu projektu Pamätného parku. V predloženom návrhu mal byť Pamätný park umiestnený na námestí M. Tompu. Ako však uviedol Šimko, presúva sa na križovatku ulíc Jánošíkova a Malohontská. Dôvodom je samotné Námestie M. Tompu, ktorého čaká rekonštrukcia a jeho vzhľad by mal byť ako z roku 1902-1908. Socha M. Tompu sa tak presunie do stredu, na miesto fontány, a socha Sándora Petőfiho zatiaľ ostane na svojom pôvodnom mieste. „Preto tento Pamätný park už neprichádza na námestí do úvahy,“ povedal Šimko. Niektorým poslancom sa nepáčil výber dejateľov, ktorí by mali byť umiestnení v Pamätnom parku. „Ako som tam pozrel, tak všetci ľudia tu pôsobili v druhej polovici 19. storočia. Určite nie všetky osobnosti sú kontroverzné, ale nie je dôvodom stavať pamätníky len nejakému kňazovi, biskupovi alebo policajtovi,“ povedal Hazucha, podľa ktorého v parku chýba viac slovenských národovcov. „Je to akoby sme chceli nejakému nemeckému generálovi stavať sochu niekde v Osvienčime,“ ozrejmil poslanec, ktorý navrhoval tento bod stiahnuť z rokovania.  K tomuto bodu vystúpil aj historik István B. Kovács, ktorý odmietol prirovnanie dejateľov poslanca Hazuchu k nemeckým generálom. „Historické fakty sú fakty, my to neovplyvníme, my sme ich zdedili,“ poznamenal a doplnil, že na výnimku pár osobností sú všetci z 20. storočia. Výsledkom diskusie bolo iba schválenie presunu Pamätného parku na križovatku hore uvedených ulíc.

Témam sa budeme venovať.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross