No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Zmena územného plánu umožní sprevádzkovanie nového bazénu na Kurinci

Mestské bývanie v rodinných domoch na Hostinského ulici – za obchodným centrom, v rodinných a bytových domoch na Okružnej ulici (Sídlisko Západ II), ako i zmena využitia funkčnosti plôch v Rekreačnej oblasti Zelená voda. To je niekoľko návrhov zmien a doplnení Územného plánu mesta Rimavská Sobota, o ktorom budú rozhodovať poslanci MsZ na budúcotýždňovom rokovaní (29. júna). Pre Rimava.sk to potvrdila vedúca oddelenia strategického rozvoja MsÚ Eva Muráriková.

Ako poznamenala, z pôvodne navrhnutých deväť zmien a doplnkov ostalo sedem. Ako uvádza v návrhu na schválenie poslancom MsZ, v Rekreačnej oblasti Zelená voda sa zmena týka funkčného využitia z existujúcich plôch verejnej zelene na kombináciu s funkčným využitím pre šport a rekreáciu a verejnú zeleň. Zohľadnila sa tým požiadavka na využitie plôch, ktoré nebolo možné zastavať a využiť na rekreačnú funkciu. Pritom je potrebné zachovať minimálne 50 percentný podiel zelene. Ako pre Rimava.sk vedúca oddelenia ozrejmila, podnikateľ Jozef Šimko tým pádom bude môcť dostavať a sprevádzkovať bazén.

Ďalšie zmeny a doplnky Územného plánu mesta súvisia s rozšírením plôch cintorína v Rimavskej Sobote, Bakte, Nižnej a Vyšnej Pokoradzi, Mojíne a Dúžave. “Pomaly sa zapĺňa kapacita cintorína  v Rimavskej Sobote. Muselo sa požiadať aj o zmenu využitia poľnohospodárskej pôdy a tým pádom by bolo možné do budúcnosti predĺžiť hranicu cintorína,” dodala Muráriková.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross