No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na Medzinárodný deň Rómov otvorili v Dražiciach komunitné centrum

9. apríla 2010 |  | 

Včera, 8. apríla, sa v obci Dražice v lokalite Teplý Vrch uskutočnilo slávnostné otvorenie nového komunitného centra. Tento termín si obecné zastupiteľstvo symbolicky zvolilo na počesť Medzinárodného dňa Rómov, práve pre ktorých je komunitné centrum určené. Komunitné centrum má slúžiť miestnej rómskej komunite a hlavne rómskym deťom a mládeži na vzdelávanie a získavanie informácií potrebných na zabezpečenie ich integrácie do spoločnosti.

Projekt na vybudovanie komunitného centra bol financovaný z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý poskytol obci dotáciu vo výške 9 tisíc eur. Z tejto sumy bola zrekonštruovaná a zariadená miestnosť v bezprostrednej blízkosti obecného úradu so samostatným vchodom na účely komunitného centra. Cieľom projektu je zabezpečiť sociálnu, ekonomickú a spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených rómskych komunít v obci a zabezpečiť trvalý rozvoj obce.

Obec má v súčasnosti 236 obyvateľov, z toho je 96 Rómov. Všetky národnosti v obci spolunažívajú veľmi dobre a obec neeviduje žiadne vážnejšie problémy. Ako povedala starostka obce pani Eva Forgonová, okrem tohto projektu obec plánuje v tomto roku ešte zrealizovať opravu miestnej cestnej komunikácie a dokončenie domu smútku.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross