No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na MsÚ pred zavedením eura vymenovaný eurotím

15. júla 2008 |  | | |

Na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote bol vytvorený eurotím. Na úspešné a včasné interné monitorovanie všetkých činností spojených s prechodom na novú menu euro a bezproblémovú  aplikáciu eura v podmienkach mesta Rimavská Sobota vymenoval túto pracovnú skupinu primátor Štefan Cifruš. Na čele eurotímu je prednosta mestského úradu Ladislav Kovács.

Členmi tejto pracovnej skupiny sú vedúci takmer všetkých oddelení na mestskom úrade a vedúci referátu informatiky. Eurotím je poverený prípravou mestského úradu na zavedenie eura.

„Mestský úrad má vypracovaný plán zavedenia eura a súčasťou tohto plánu je aj harmonogram určených úloh a povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Všetci zamestnanci mestského úradu boli s týmto plánom oboznámení. Internou smernicou bola uložená všetkým zamestnancom povinnosť, aby sa oboznámili hlavne s generálnym zákonom o zavedení eura a s príslušnými vyhláškami,“ povedala pre Rimava.sk vedúca ekonomického oddelenia Oľga Fabová.  Ako doplnila,  ekonomické oddelenie a referát informatiky intenzívne ešte pred zavedením konverzného kurzu rokovali s dodávateľmi softvéru a s bankami vo vzťahu k predzásobeniu sa eurobankovkami. Z mestského úradu bol vydaný pokyn, aby si aj rozpočtové a príspevkové organizácie mesta vypracovali plán zavedenia eura s tým, že za zavedenie eura sú zodpovední riaditelia príslušných organizácií.

„Teraz sa nás budú hlavne týkať úlohy spojené s duálnym zobrazovaním cien, a to najneskôr od 8. augusta. Mestský úrad ako zriaďovateľ vydal pokyn, aby  sa prostredníctvom oddelenia školstva pripravili na duálne zobrazovanie školy, hlavne čo sa týka sadzobníkov poplatkov. To isté sa týka aj sadzobníkov poplatkov v prípade Mestského kultúrneho strediska a Technických služieb mesta,“ konštatovala Fabová. Ako poznamenala, mesto bude zabezpečovať monitorovanie a výkon kontroly nad dodržiavaním pravidiel duálneho oceňovania na tržnici a aj postup v rámci zákonných kompetencí mesta voči porušovateľom pravidiel.

Podľa vyjadrenia vedúcej ekonomického oddelenia je nateraz ťažké povedať, aký finančný dopad bude mať zavedenie eura na samosprávu v Rimavskej Sobote. „V súčasnej dobe nevieme presne vyčísliť, aký objem financií bude so zavedením eura spojený. V rozpočte na tento rok máme vyčlenenú sumu 300 tis. korún. Vieme však už povedať, že zmena softvéru nás bude stáť 154 700 korún, čo už máme zazmluvnené. Budeme musieť zabezpečiť pre mestskú pokladňu určité zariadenia, ktoré budú overovať pravosť bankoviek či čítačku mincí. Neviem povedať, koľko budú ďalšie výdavky vo finančnom vyjadrení. Budeme mať napríklad aj náklady, čo sa týka bankových poplatkov,“ uviedla Oľga Fabová. Ako dodala, náklady vznikli aj na školenie zamestnancov o zavedení eura. „Na školení o tom, čo čaká samosprávu so zavedením eura, ktoré organizovalo Regionálne vzdelávacie centrum a Združenie miest a obcí Slovenska, sa zúčastnil zamestnanec z každého oddelenia na mestskom úrade,“ konštatovala.

V súvislosti so zavedením eura je na mestskom úrade umiestnená propagačná tabuľa s propagačnými materiálmi pre občanov. Ako sa ďalej vyjadrila, na mestskom úrade zatiaľ nie je špeciálne vyčlenený pracovník, ktorý by obyvateľom vysvetľoval problematiku okolo zavedenia eura, no bude sa uvažovať o preškolení pracovníkov z kancelárie prvého kontaktu, aby vedeli poskytovať základné informácie. „V rámci svojej oblasti práce to musia byť schopní pracovníci jednotlivých oddelení,“ uzavrela Fabová.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross