No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na nápady z regiónu rozdelia viac ako štyridsaťtisíc eur

mas malohontPodporia nápady na podujatia, propagáciu a zveľadenie obcí či turistické trasy.  Miestna akčná skupina (MAS) Malohont vyhlásila v rámci grantového programu tri výzvy, na projekty prerozdelí 41 600 eur.

Ako Rimava.sk informovala manažérka MAS Miroslava Vargová, podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz budú podporené projekty mimovládnych organizácií,  predovšetkým regionálneho charakteru. "Môže ísť pritom o originálny nápad ako spropagovať región, o zaujímavé podujatie alebo o zveľadenie významného miesta vo vašej obci, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 660 eur," priblížila.

Podľa jej slov majú podobnú možnosť opäť aj malé obce z územia MAS, ktoré z rôznych dôvodov nepredložili a ani neplánujú predložiť projekt do výziev realizovaných cez LEADER. Svoje projekty môžu zamerať na rekonštrukciu rekreačných zón, výstavbu a rekonštrukciu autobusových zastávok, altánkov, informačných tabúľ, objektov spoločenského významu, pamätihodností obcí alebo na úpravu verejných priestranstiev. Na obe výzvy je dokopy vyčlenených 16 600 eur.

"Novinkou tohto roka je výzva grantového programu pod názvom Cestou – necestou," uviedla manažérka MAS. Ako spomenula, v rámci tejto výzvy možno žiadať podporu na značenie nových alebo obnovu existujúcich cyklotrás, náučných chodníkov a turistických trás, ale aj na budovanie a rekonštrukciu prislúchajúcej drobnej infraštruktúry (informačné tabule, prístrešky, lávky a pod.).
Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú obce, združenia obcí, záujmové združenia právnických osôb a mimovládne organizácie pôsobiace v obciach zahrnutých do územia MAS Malohont. Na celú výzvu je vyčlenených 25 tis. eur, pričom na jeden projekt možno prideliť maximálne 7 tis.  eur.

Každý nápad je potrebné premeniť na jednoduchý projekt, napísať ho do formuláru a doručiť poštou alebo osobne do Kancelárie MAS v Hrachove najneskôr do 20. júna do 16.00 hod. Pri všetkých troch výzvach je podmienkou realizácia projektu aj formou dobrovoľníckej práce. Ďalšou novinkou tohtoročných výziev je povinnosť odkonzultovať predkladaný projekt s pracovníčkami Kancelárie MAS.

Niektoré projekty podporené v roku 2013:

[nggallery id=1420]

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014 je spolufinancovaný z finančných príspevkov 39 obcí zahnutých do územia MAS.

Obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2013):
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross