No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve poslanci prerokujú aj odpredaj mestskej chaty

perex-zastupitelstvoPoslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote čaká prvé tohtoročné spoločné pracovné stretnutie. Zasadať budú v utorok, 7. februára o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti bývalého Župného domu. Na programe majú len niekoľko bodov.

Poslanci by mali v úvode prerokovať majetkovoprávne otázky. Medzi nimi je aj návrh na odpredaj mestskej rekreačnej chaty na Kurinci spolu s priľahlými pozemkami. Ako sa uvádza v návrhu, mestská chata je v zlom technickom stave, od roku 2012 uzatvorená a odvtedy nevyužívaná. Od roku 1993 sa na nej nevykonali žiadne rekonštrukčné práce. Dôvodom, prečo sa tak nestalo, mal byť nedostatok finančných prostriedkov samosprávy na jej opravu. Preto sa mesto rozhodlo ju odpredať a to formou obchodnej verejnej súťaže. Ako sa uvádza v materiáloch na rokovanie, celková kúpna cena rekreačnej chaty spolu s priľahlými pozemkami sa bude pohybovať nad 30 tis. eur. Samospráva za posledné roky investovala do znovuoživenia rekreačnej oblasti – Zelená voda Kurinec z mestského rozpočtu a má s ňou ďalšie rozvojové plány.

Ďalším bodom bude Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
za obdobie rokov 2015 – 2020. Túto správu predloží Angela Kecskemétyová, poverená vedením odboru sociálnych vecí a kultúry. Na zasadnutí si poslanci vypočujú aj Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016 ako aj Kontrolu plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva za II. polrok minulého roka.

Súčasťou rokovania budú aj interpelácie poslancov a všeobecná rozprava.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross