No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Nádvorie fiľakovského hradu bude patriť vzácnym rastlinám a živočíchom okolia

filakovo-hrad Nádvorie fiľakovského hradu sa premení na „záhradu“ vzácnych rastlín a živočíchov z okolia. Postará sa o to výstava o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a okolitých ostatných chránených územiach. Okrem fauny a flóry sa v sobotu, 21. mája od 14:00 do 19:00 hod. dozviete aj o pekných námetoch na turistiku v okolí. Na svoje si prídu aj súťaživé typy malých i veľkých návštevníkov, pre ktorých sú pripravené rôzne súťaže. Rimava.sk o tom informovala Eva Belanová riaditeľka Štátnej ochrany prírody SR - Správa CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote, ktorá toto podujatie spoluorganizuje s mestom Fiľakovo.

Podľa jej slov akciu organizujú pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity, Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov. „Na našom podujatí sa budeme zaoberať významom biologickej rozmanitosti nielen pre prírodu, ale aj pre človeka, keďže príroda tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho života,“ priblížila riaditeľka. Ako ďalej poznamenala sprievodné aktivity budú pozostávať z rôznych úloh a ekohier, napríklad na slepej mape Slovenska umiestniť logá jednotlivých národných parkov a chránených krajinných oblastí, nevynímajúc chránené územia Cerovej vrchoviny. „Zároveň sa návštevníci dozvedia, čo logo jednotlivých NP a CHKO symbolizuje,“ doplnila Belanová a dodala, že pre menších budú pripravené vymalovánky rastlín a živočíchov, ktoré sa v okolí vyskytujú či drevené kocky s niektorými chránenými rastlinami a živočíchmi. „Povieme si niečo o liečivých rastlinách regiónu, budeme ich spoznávať podľa vône,“ poznamenala.

V rámci Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov podľa Belanovej predstavia jej kolegovia z Pieninského národného parku (PIENAP) svoje územie a kolegovia z Národného parku Bukk, TK Karancs-Medves predstavia prírodné hodnoty svojho územia. Okrem uvedených sprievodných aktivít vystúpia aj deti z materských a základných škôl vo Fiľakove a ZUŠ z Fiľakova. „Pripravené je pásmo pozostávajúce z viacerých vystúpení ako ľudové tance a piesne, spev, básne a piesne, hudobno-pohybová improvizácia Naša Zem je guľatá, akordeónový súbor,“ dodala na záver riaditeľka.

Biodiverzita alebo aj biologická diverzita, čiže rozmanitosť predstavuje pestrosť všetkých foriem života: druhov rastlín a živočíchov, mikroorganizmov, húb, ekosystémov. Táto pestrosť má zásadný vplyv na rovnováhu vzťahov medzi jednotlivými zložkami ekosystémov, človeka nevynímajúc. Medzinárodný deň biodiverzity bol vyhlásený Organizáciou spojených národov. Od roku 1995 sa pripomínal v deň podpisu Dohovoru o biologickej diverzite (29.12.1993, Rio de Janeiro), avšak v roku 2000 bol na Valnom zhromaždení OSN schválený dátum 22. máj - z praktických dôvodov (podujatia, akcie a podobne). „Teraz sa nachádzame v období Medzinárodnej dekády biodiverzity (2011-2020), kedy sa kladie veľký dôraz na zviditeľnenie a poukázanie významu biologickej rozmanitosti,“ avizuje Belanová.

Medzinárodný deň biodiverzity

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross