No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Nezabudnite si orezať stromy a kríky pod vedením, apelujú elektrikári majiteľom pozemkov

21. marca 2019 |  | 

Stredoslovenská distribučná (SSD) upozorňuje všetkých, ktorí majú na svojich pozemkoch vzdušné elektrické vedenia, aby dbali na svoju povinnosť – vypíliť alebo aspoň orezať všetky trvalé porasty vyššie ako tri metre rastúce pod vedením alebo v jeho ochrannom pásme. Týka sa to najmä zastavaných území miest a obcí. Zákon o energetike k tomu zaväzuje súkromníkov, právnické osoby aj samosprávy. Rimava.sk o tom informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

„Zdôrazňujeme, že zákon zakazuje pod elektrickým vedením okrem pestovania porastov aj umiestňovať stavby, vytvárať skládky či skladovať horľavé materiály,“ vymenoval Radomír Rajčáni, riaditeľ divízie Prevádzka a údržba energetických zariadení v SSD. Skonštatoval, že ide o opatrenia, ktoré sú nielen v záujme energetikov, ale aj samotných majiteľov pozemkov. „Konáre prerastené cez vedenie môžu spôsobiť poruchu, výpadok elektriny, ale aj požiar. Ohrozujú distribučnú sústavu, ale aj okolitý majetok a v neposlednom rade bezpečnosť ľudí,“ dodal.

Medzi mnohými obyvateľmi dodnes pretrváva mylné presvedčenie, že starostlivosť o ochranné pásma je výlučne v zodpovednosti energetikov. Za strom, stavbu či skládku na súkromnom pozemku je zodpovedný jeho vlastník. Preto mu v prípade vypílenia či orezania stromu patrí všetko drevo.

Stredoslovenská distribučná dáva do pozornosti možnosť požiadať o dočasné vypnutie elektrického vedenia, v blízkosti ktorého si chce majiteľ orezať dreviny. „Záleží nám na tom, aby všetko prebehlo bezpečne. Preto je ideálne vopred sa informovať o možnostiach prerušenia dodávky elektriny na nevyhnutný čas. Z praktického aj časového hľadiska je vhodné, keď sa na rovnakom čase orezávania dohodne viac majiteľov, napríklad z jednej ulice. Predídeme tak zbytočným odstávkam,“ poradil Rajčáni. Pohodlným riešením môže byť aj objednávka profesionála s vysokozdvižnou plošinou.

Záujemcovia sa môžu v SSD informovať o možnostiach dočasného vypnutia elektrického vedenia prostredníctvom kontaktov: [email protected] alebo tel.: 0850 166 077.

Zdroj: Rimava.sk FOTO: SSD


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross