No active "ca-sidebar-197687" sidebar

O regionálnu značku GEMER-MALOHONT sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

perex-gmproduktMiestna akčná skupina (MAS) Malohont vyhlásila tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“. Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol predĺžený až do 12. decembra 2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont. Rimava.sk o tom informovala manažérka MAS Malohont Miroslava Vargová, ktorá je koordinátorom značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont.

Podľa jej slov cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Ako ďalej uviedla, vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Čo prinesie značenie produktov ich výrobcom?

1. odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov
2. zviditeľnenie výrobkov medzi obyvateľmi i návštevníkmi regiónu
3. propagáciu výrobkov doma i v zahraničí
4. priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej Slovenskej republiky.

Pred dvomi rokmi sa o regionálnu značku uchádzala aj Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou, ktorá získala značku na ručne tkané ľanové výrobky. „Regionálne značenie produktov znamená pre mňa možnosť zviditeľniť seba ako remeselníčku a zároveň aj tradičné remeslo, ktorému sa venujem ako koníčku. Už počas prípravných stretnutí som bola pevne rozhodnutá uchádzať sa o značku, nakoľko jej získanie považujem za ocenenie mojej práce a mojich výrobkov.“

Za dobrý a užitočný nápad považuje regionálne značenie produktov aj František Tóth, predseda ovocinársko-vinohradníckeho družstva Gemerprodukt Valice so sídlom v Rimavskej Sobote. „Označenie výrobkov z regiónu Gemer-Malohont slúži na ich odlíšenie od iných, často nekvalitných produktov a predstavuje návrat k zdravým a tradičným hodnotám,“ priblížil predseda družstva, ktoré používa značku na ovocie, zeleninu, 100-percentné ovocné šťavy a vína. Aj na základe vlastných skúseností potvrdzuje, že spotrebitelia sa čoraz častejšie zaujímajú o pôvod a kvalitu produktov a kupujú ich nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych či obchodných partnerov ako originálne a výnimočné produkty pochádzajúce z nášho regiónu. Za pozitívum považuje František Tóth aj to, že kúpou miestnych produktov zostávajú peniaze v regióne a neodchádzajú do zahraničia.

Regionálnu značku vníma ako prínos aj remeselník Ján Fotta z Klenovca, ktorý ju získal tiež pred dvomi rokmi na ručne tkané výrobky z ovčej vlny. „O udelenie značky som požiadal najmä kvôli propagácii mojich výrobkov, ktoré už na Slovensku v takej forme a spracovaní ako ja nevyrába nik, ale aj kvôli zviditeľneniu regiónu, v ktorom žijem,“ povedal a dodal, že vďaka značeniu sa mu podarilo osloviť širší okruh zákazníkov, a to nielen doma, ale aj v zahraničí a nadviazať nové kontakty, napríklad aj s návrhárkami z Prahy, ktoré jeho jednofarebný výrobok dotvárali plstením a vyšívaním.

Okrem spomenutých výrobcov sú podľa Vargovej nositeľmi regionálnej značky aj včelári Majoros Jácint z Tornale, David Turčáni a Viktor Vlčko z Kokavy nad Rimavicou, a Milan Krokavec z Kraskova, ktorý má okrem včelích produktov certifikované aj úle pre včely. Medzi ďalšie produkty s regionálnou značkou patrí zelenina od Stanislava Kišáka z Hrachova, cesnak od Dušana Sekeráša z Orávky či kozie mlieko z Kozej farmy Kozinka vo Veľkom Blhu. Z remeselných výrobkov majú svoje zastúpenie krojované bábiky od Gabriely Medveďovej z Hrachova, kraslice od Kataríny Krokavcovej z Kraskova, keramické výrobky Danky Bakšovej z Hrnčiarskych Zalužian a maľované obrazy či drevené rezbárske výrobky od Evy Wilson z Revúckej Lehoty. „Aktuálny zoznam regionálnych výrobkov uzatvára spoločenská hra GemerNation z dielne Agentúry pre rozvoj Gemera, pričom už dnes evidujeme ďalších 5 záujemcov,“ avizuje manažérka.

„V prípade záujmu o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® je potrebné vyplniť jednoduchú žiadosť a priložiť k nej dokumenty, ktoré dokladujú splnenie kritérií pre udelenie značky, s čím potenciálnym záujemcom radi pomôžeme,“ priblížila a doplnila, že regionálna značka, ktorou sú označené miestne produkty alebo služby, zaručuje spotrebiteľom pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, prípadne regionálnych zdrojov.

Takmer všetci výrobcovia sa zhodujú v tom, že certifikovaný výrobok má u zákazníkov priaznivý ohlas. Potvrdzuje to aj remeselníčka Ľubomíra Žilková. „Z mojich prezentácií tkania môžem potvrdiť, že návštevníci sa zaujímajú o výrobky označené logom značky a oceňujú tento zámer. Zvyšuje to hodnotu výrobku, a tým aj hodnotu mojej práce. Som presvedčená o tom, že je to výborná prezentácia remeselníkov aj regiónu ako celku.“

Všetky informácie o regionálnom značení
a aktuálny zoznam regionálnych výrobkov nájdete na web stránke:
www.gemer-malohont.sk

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytnú v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na tel. č. 0903 772453 alebo mailom na [email protected]

Zdroj: Rimava.sk, MAS Malohont, FOTO: Petra Rapčanová


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross