No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Od 1. júna sa otvárajú ZŠ a MŠ, takéto sú opatrenia

Vzhľadom na priaznivú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 ministerstvo školstva ako aj Ústredný krízový štáb SR rozhodli o znovuotvorení materských a základných škôl. K tomuto prijala stanovisko aj rimavskosobotská samospráva, ktorá rozhodla po prehodnotení stavu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta obnoviť ich prevádzku. Rodičia ako aj deti však musia počítať s istými opatreniami.

Ako ďalej samospráva informuje na svojej stránke, okrem obnovy vyučovania v materských školách sa obnovuje aj prevádzka zariadení školského stravovania pri materských školách. „Deti možno umiestniť v materskej škole do skupín s počtom najviac 15 detí, prednostne podľa poradia kritérií,“ avizuje mesto s tým, že najskôr ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.Ďalej ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku. V prevádzke budú materské školy v pôsobnosti mesta od pondelka 1. júna v čase od 7:00 do 16:00 hod. Ide o Materskú školu – Óvoda Daxnerova, MŠ Dobšinského, MŠ Hatvaniho, MŠ Rybárska, MŠ Rožňavská, MŠ Rimava. Materská škola na Dúžavskej ceste nie je v prevádzke.

Školy otvoria len pre žiakov niektorých ročníkov

Prevádzka základných škôl v pôsobnosti mesta sa rovnako obnovia od pondelka 1. júna. Otvoria sa však len pre žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka. Prevádzku obnovia aj školské kluby detí pri ZŠ, avšak v prípade žiakov 5. ročníka len pri záujme vyššom ako je šesť žiakov. Taktiež ako pri materských školách prevádzku obnovia aj zariadenia školského stravovania pri základných školách. „Žiakov možno umiestniť v základnej škole do skupín s počtom najviac 20 žiakov,“ uvádza samospráva. Rovnako aj v tomto prípade pôjde o prednostné umiestnenia žiakov podľa poradia kritérií ako v prípade materských škôl.

V prevádzke od pondelka v čase od 7:15 do 16:15 hod. budú ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ P. K. Hostinského. V čase od 7:00 do 16:00 hod. bude v prevádzke ZŠ Mihálya Tompu –Tompa Mihály Alapiskola a od 7:30 do 13:30 hod. ZŠ Dúžavská cesta.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross