No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Od roku 2011 dostanú centrá voľného času len tretinu peňazí

19. mája 2010 |  | | |

Od budúceho roka sa príspevky na žiaka v záujmovom vzdelávaní v centre voľného času a v školskom stredisku záujmovej činnosti znížia o viac ako dve tretiny. Novelu nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve dnes bez pripomienkového konania prijala vláda. Ministerstvo financií odôvodňuje, že návrh rieši problém výrazného nárastu objemu finančných prostriedkov v prospech záujmovej činnosti na úkor materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských jedální a ďalších originálnych kompetencií obcí a miest v oblasti školstva.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR, Asociácia základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ a Asociácia Centier voľného času SR už pred prijatím novely avizovali, že s ňou v danej podobe nesúhlasia a žiadajú také riešenie, ktoré zabráni prehlbovaniu nerovností a diskriminácie vo financovaní. Tvrdia, že legislatíva zlikviduje záujmové vzdelávanie detí nielen v súkromných a cirkevných, ale aj v obecných centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti. Saskia Repčíková z Asociácie tvrdí, že novela obmedzí talentovaným deťom vzdelávanie vo viacerých odboroch. Krúžky či záujmové aktivity sa tak pre mnohých stanú nedostupnými.

Po novom budú všetky obce a mestá dostávať peniaze na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a v školských strediskách záujmovej činnosti podľa počtu detí s trvalým pobytom na ich území. "Znamená to, že finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a v školských strediskách záujmovej činnosti by dostali aj tie obce, ktoré vôbec nemajú na svojom území zriadené centrá voľného času alebo školské strediská záujmovej činnosti," upozorňuje Repčíková. O tom, či vôbec a koľko prostriedkov pridelí samospráva na záujmovú činnosť detí, budú poslanci samospráv rozhodovať výlučne na základe svojich priorít. Súčasné skúsenosti podľa Repčíkovej ukazujú, že obce veľkú časť týchto prostriedkov využívajú na iné účely, ako je výchova a vzdelávanie detí. Novela upravuje aj zber údajov o žiakoch tak, aby financovanie záujmového vzdelávania bolo postavené na systéme "jedno dieťa - jeden krúžok“.

Novela sa dotkne aj Centra voľného času v Rimavskej Sobote

Centrum voľného času má dlhoročnú históriu aj v Rimavskej Sobote, jeho zriaďovateľom je mesto Rimavská Sobota.  Ako pre Rimava.sk uviedla riaditeľka CVČ Relax Eva Greisigerová, novela môže mať veľmi zlý až likvidačný dopad na jeho ďalšie fungovanie, ktoré bude závisieť aj od rozhodnutia samosprávy.

Podľa slov riaditeľky navštevuje CVČ Relax v súčasnosti 846 detí a mladých ľudí. Funguje tu 56 záujmových krúžkov, medzi nimi športové, tanečné, vzdelávacie a iné. CVČ Relax má 13 stálych a 19 externých zamestnancov.

Zdroj: SITA, Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross