Okrem najvyššej medaily udelili darcom krvi aj stovku významných plakiet

Roky darujú najvzácnejšiu tekutinu, krv. V okrese Rimavská Sobota sú ich stovky, robia to bez nároku na odmenu.