No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Parlamentné voľby 2023: Čo si treba pripraviť a ako hlasovať?

27. septembra 2023 | | | |  | 
Foto ilustračná: Rimava.sk

Predčasné parlamentné voľby nás čakajú už najbližšiu sobotu (30. septembra). V nich si budeme vyberať 150 poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) z 24 politických strán a jednej koalície. 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Do parlamentu postúpia strany, ktoré získajú minimálne päť percent voličských hlasov a pri koalícii ide o sedem percent. Volebné miestnosti sa pre verejnosť otvárajú o siedmej hodine rannej. Ako voliť a čomu sa vyvarovať pri volebných urnách?

Článok pokračuje pod reklamou


Volí sa v jeden deň a v takmer šiestich tisíckach volebných okrskov na Slovensku. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. V listinnej podobe mal na to čas najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb a osobne môže o hlasovací preukaz požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (29. septembra).

Po vstúpení do volebnej miestnosti predloží volič svoj doklad totožnosti a potvrdí svoju účasť podpisom. Dostane hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky samosprávy, v ktorej volí.

Na hlasovanie sa odoberie do priestoru na to určeného. Ak by však volič odmietol vojsť za tzv. plentu, ktorá bude určená na hlasovanie, komisia mu neumožní hlasovať.

Priebežné výsledky hlasovania bude zverejňovať Štatistický úrad na svojom webe a rovnako ich budete môcť sledovať aj na našom webe – Rimava.sk.

Návod, ako voliť:

  • Volič si vyberie hlasovací lístok strany, ktorú chce voliť a v nej môže zakrúžkovať štyroch favoritov z kandidačnej listiny.
  • Volič nemôže zakrúžkovať viac, ako štyroch kandidátov, inak nezíska hlas nikto z nich, iba samotná politická strana.
  • Volič nemusí zakrúžkovať štyroch kandidátov, môže ich byť aj menej.
  • Volič zakrúžkuje číslo zvoleného kandidáta, ktoré bude umiestnené pri mene kandidáta.
  • Lístok volič vloží do obálky, ktorú dostal spolu s hlasovacími lístkami a vhodí ju do volebnej urny.
  • Ak sa volič pomýli, musí lístky vrátiť a komisia mu vydá nové.
  • Nepoužité lístky, alebo zle použité lístky, volič zahodí do zapečatenej schránky určenej na vhodenie nepoužitých, alebo nesprávne použitých, hlasovacích lístkov.

Zoznam politických strán a jednotlivých kandidátov nájdete NA TOMTO ODKAZE.

Zdroj: volbysr.sk


Voliči, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a nemôžu voliť samostatne, oznámia volebnej komisii túto skutočnosť a majú právo si so sebou vziať inú osobu do priestoru určeného na hlasovanie.

Touto osobou však nemôže byť člen okrskovej komisie. Musí to byť iná osoba.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať príslušnú obec či mesto o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola volebná komisia zriadená.


Informácie o vzdaní sa kandidatúry a odvolaní kandidatúry nájdete NA TOMTO ODKAZE.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross