No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MAS MALOHONT podporí spracovateľov produktov, záujemcovia môžu získať najviac 100-tisíc eur

Na podporu spracovania a predaja produktov má MAS MALOHONT vyčlenených 215-tisíc eur a na jeseň tohto roka plánuje opätovne vyhlásiť výzvu na predkladanie projektov.

Chcú podporiť poľnohospodársku a potravinársku produkciu

Medzi oprávnené činnosti, ktoré bude možné v rámci tejto výzvy podporiť, patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných prevádzok, skladov a predajní poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, nákup strojov, prístrojov a technológií či špeciálnych automobilov.

Článok pokračuje pod reklamouRovnako zameraná výzva na predkladanie projektov bola v réžii MAS MALOHONT vyhlásená aj v minulom roku. „Keďže v nej nebol predložený žiadny projekt, MAS ju plánuje vyhlásiť opäť za rovnakých podmienok, ktoré si môžete pozrieť v časti Uzavreté výzvy,“ avizuje Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Ako ďalej Vargová informovala, o podporu vo výške od 10-tisíc eur do 100-tisíc eur na jeden projekt sa budú môcť uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie a fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností:

  1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
  2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
  3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
  4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
  5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
  6. Pivovarnícko-sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
  7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

„Cieľom tejto výzvy je podporiť spracovanie a odbyt poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie za účelom zvýšenia jej kvality a podielu na domácom trhu a zároveň prispieť k výrobnej diverzifikácii miestnych podnikov, a tým aj k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest,“ vysvetlila Miroslava Vargová.

Ak sa chcete o tejto možnosti podpory dozvedieť viac, dávame vám do pozornosti online seminár, ktorý organizuje regionálna anténa NSRV pre Banskobystrický kraj. Témou seminára, ktorý sa koná vo štvrtok 13. 05. 2021 online formou, je výzva na podopatrenie 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

Počet účastníkov je limitovaný, preto je nutné zaregistrovať sa do 12. 05. 2021 na e-mail [email protected] a uviesť vaše meno, e-mail a telefónne číslo. Obratom obdržíte potvrdzujúci e-mail s organizačnými pokynmi. Program seminára nájdete v pozvánke. Účasť na aktivite je bezplatná.

Foto: MAS Malohont


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross