No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Meškanie vlakov by mala vyriešiť elektrifikácia trate v úseku Fiľakovo – Zvolen za približne 200 miliónov. Dočkajú sa jej cestujúci?

Cestovanie vlakom na trati Bratislava – Košice južnou trasou cez Zvolen vie byť niekedy náročné. Sprevádza ho časté meškanie vlakov – starších súprav, výluky a striedanie vlakov na jednokoľajkách spojené s čakaním. Problém by však mali Železnice Slovenskej republiky čiastočne vyriešiť. Nie však v blízkej dobe.

Jeden z najvyťaženejších úsekov

„Trať je súčasťou tzv. južného ťahu Bratislava – Zvolen – Košice a vzhľadom na počet vlakov patrí medzi najvyťaženejšie neelektrifikované trate na Slovensku. V prevažnej dĺžke je trať jednokoľajná, dvojkoľajné sú dva úseky v dĺžke 19 kilometrov (Lovinobaňa – Kriváň a Slatinka – Zvolen),“ uvádzajú analytici z Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v ich hodnotení predloženého projektu.

Článok pokračuje pod reklamouProjekt by mal znížiť nepriaznivé dopady železničnej dopravy na životné prostredie a zatraktívniť  osobnú aj nákladnú dopravu. „Motorová trakcia sa vymení za ekologickú elektrickú trakciu, čo zníži produkciu skleníkových plynov a ďalšie nepriaznivé dopady na životné prostredie. Modernizáciou trate vrátane výmeny zabezpečovacích zariadení sa skráti cestovný čas, zlepší sa bezpečnosť a plynulosť prevádzky a znížia sa prevádzkové náklady ŽSR,“ uvádza sa v projekte.

Vyberali z dvoch variantov

Podľa Železníc Slovenskej republiky by meškanie a slabý komfort mohla čiastočne vyriešiť elektrifikácia a modernizácia trate v 65-kilometrovom úseku Fiľakovo – Zvolen, a to za 235 až 253 mil. eur. Náklady sa líšia, pretože štúdia porovnáva dve varianty. Preferovaný variant 1 s odhadovanými nákladmi 235 mil. eur počíta s elektrifikáciou a úpravou trate a posilnením rýchlikov. V rámci úprav sa zrekonštruuje zvršok a nástupištia, zvýši sa maximálna rýchlosť z dnešných max. 100 km/h až do 120 km/h, vymenia sa zabezpečovacie zariadenia so zriadením centra diaľkového riadenia dopravy. Variant 2 s odhadovanými nákladmi 253 mil. eur je nadstavbou variantu 1 o zdvojkoľajnenie 7 kilometrovej trate v súvislosti so skrátením intervalov prímestských vlakov zo 60 na 30 minút v špičke.

„Výber trate pre elektrifikáciu je opodstatnený vzhľadom na vysoký počet osobných a nákladných vlakov. Z pohľadu modernizácie trate alebo zabezpečovacích zariadení však existujú prioritnejšie úseky,“ konštatujú analytici s tým, že prepravu na trati v súčasnosti zabezpečuje v priemere 21 vlakov osobnej dopravy (16 osobných vlakov a 5 rýchlikov) a 16 nákladných vlakov za 24 hodín, čo predstavuje približne 2 500 cestujúcich denne.

Majú niekoľko pripomienok

Analytici ÚHP sa zhodli na tom, že projekt je vhodné prepracovať a znížením nákladov hľadať technické riešenie projektu s dostatočnou hodnotou za peniaze, pričom sami ponúkajú niekoľko riešení, ako ušetriť financie až vo výške niekoľkých miliónov.

Štúdia podľa nich neposudzuje niektoré alternatívy, napríklad ukončenia elektrifikácie trate v Lučenci alebo v Urbánke. „Navrhované ukončenie elektrifikácie vo Fiľakove síce vychádza zo staršej dokumentácie k projektu a tradícií, ale nemusí byť v praxi plne využiteľné," konštatujú odborníci.

Hudba budúcnosti

Štúdiou uskutočniteľnosti odporúčaný variant 1 elektrifikácie a optimalizácie predpokladá, že zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy stavby a následný výber zhotoviteľa prebehne do decembra 2024. Realizácia stavby by mala byť uskutočnená od marca 2025 do konca roka 2028, kolaudáciu a zahájenie prevádzky predpokladajú na január 2029.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross