No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Okresný úrad Rim. Sobota vyhlásil prvú výzvu na predkladanie projektov na tento rok

RIMAVSKÁ SOBOTA - Slovensko sa dlhodobo zaoberá riešeniami problematiky zaostalých regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prijíma opatrenia a vytvára nástroje na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja najmenej rozvinutých okresov, s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest, znižovať regionálne rozdiely, podporovať investície a podnikateľské aktivity, aby sa zamedzilo odchodu mladej a vzdelanej pracovnej sily z regiónov.

V období rokov 2022 - 2026 okresné úrady budú napĺňať tieto úlohy a ciele prostredníctvom Plánu rozvoja zaostalého regiónu. Takto je to aj v okrese Rimavská Sobota, ktorý patrí dlhodobo na čelo štatistiky s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti, ktorá už prekročila hranicu 20 percent.

Článok pokračuje pod reklamou


"Práve z uvedených dôvodov je potešujúce, že po dlhodobom úsilí príprav a schvaľovania, Riadiaci výbor najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota, včera (23. 8.), na svojom zasadnutí odsúhlasil znenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a Okresný úrad R. Sobota na svojej webovej stránke zverejnil výzvu," vysvetlili z organizačného odboru v Okresnom úrade R. Sobota.

Od 24. augusta do 24. septembra budú môcť subjekty predkladať svoje žiadosti a to v nasledujúcich oblastiach podpory:

 • Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie
 • Opatrenie A1: Podpora inovácií, výskumu a vývoja
 • Opatrenie A2: Podpora podnikov v oblasti poľnohospodárskej, lesníckej, potravinárskej výroby a služieb
 • Opatrenie A3: Podpora MSP v oblasti priemyselnej výroby
 • Aktivita B: Cestovný ruch
 • Opatrenie B1: Tvorba ponuky v kultúrno-poznávacom, prírodnom a iných formách udržateľného cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a i.)
 • Opatrenie B2: Vytváranie udržateľného zázemia a služieb pre pobyt návštevníkov
 • Opatrenie B3: Rozvoj destinačného manažmentu a marketing
 • Opatrenie B4: Zlepšenie dostupnosti okresu, atraktivít a turistických bodov záujmu
 • Aktivita C: Sociálna ekonomika
 • Opatrenie C1: Vytváranie podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb
 • Aktivita D: Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Opatrenie D1: Podpora zvyšovania kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania a rozšírenie kapacít vzdelávacích inštitúcií
 • Opatrenie D2: Podpora systému profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Na rok 2022 na podporu projektov MIRRI SR vyčlenilo až 1,9 milióna eur. "Nakoľko výzva vychádza v letnom prázdninovom období a vo volebnom roku do miestnych samospráv, bude naplnenie týchto cieľov tvrdým orieškom pre všetkých. Je však v záujme Okresného úradu, ako aj všetkých aktérov vynaložiť maximálne úsilie k tomu, aby boli tieto finančné prostriedky aj napriek tvrdým podmienkam v našom okrese úspešne využité."

Výzvy spolu s termínmi, ako aj všetky podrobné informácie o podmienkach, nájdete na tomto odkaze.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross